SU lån: Misligholdt studiegæld vokset næsten 20% siden 2021 (Ny undersøgelse)

A 100% A
Tekst str.
Læsetid: 10 min.
Opdateret: 10. november 2022

På trods af at færre unge optager studielån, bliver lånene større og et voksende antal unge ender med SU-lån de ikke kan betale tilbage. I år rundede den misligholdte studiegæld hele 12,3 mia. kr. viser data fra Gældsstyrelsen som Lånio.dk har fået aktindsigt i.

Corona, høje boligpriser og inflation er blandt de forhold der formentligt bidrager til denne negative udvikling, men ifølge Dansk Studerendes Fællesråd bør både SU'en og SU-lån ændres radikalt for de unge.

SU lånet i Danmark er for de fleste en rigtig god løsning, og et godt økonomisk supplement, der kan skabe balance i det månedlige rådighedsbeløb, samt i mange tilfælde gøre det muligt at tage drømmeuddannelsen mens ungdomslivet blomstrer.

I Danmark supplerede 23,3% af de studerende - altså næsten hver fjerde - deres SU med et studielån i 2021. Selvom det er knapt 38.000 færre unge end i 2016, så har et stigende antal unge altså så svært ved at betale studiegælden tilbage, at de ender med misligholdt gæld til staten og en håbløs økonomisk situation.

Misligholdt studiegæld har rundet 12,3 milliarder kroner

Ifølge data fra Gældsstyrelsen som Lånio.dk har fået aktindsigt i, er det samlede beløb for misligholdt studiegæld pr. 31. august 2022 på 12.3 mia. kr. Det er en stigning på næsten 20% siden starten af 2021, hvor der ifølge denne opgørelse fra SkatteministerietTroværdig kildeSkatteministerietSkatteministeriet er en større koncern med 10 underliggende specialiserede styrelser, herunder Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen mfl.Åbn kilde var misligholdt gæld for 10,3 mia. kr. fra i alt 135.206 unge skyldnere.

Hos Danske Studerendes Fællesråd er de overraskede over den store stigning, men forperson Julie Lindmann genkender i høj grad situationen hos de økonomisk pressede studerende.

Julie Lindmann om mulige årsager til stigningen i misligholdt studiegæld...
Det er godt nok en voldsom stigning. Vi ved at dem der tager studielån tager større lån end nogensinde før og det betyder at dem der i forvejen var presset er endnu mere presset på økonomien end normalt. Det gør at gælden stiger og man er fanget i en økonomisk situation, hvor man ikke har mulighed for at betale tilbage, da man ikke har meget råderum i sin økonomi.

Julie Lindmann
Julie Lindmann er forperson hos Danske Studerendes Fællesråd - en paraplyorganisation der repræsenterer 20 medlemsorganisationer med flere end 170.000 studerende fra hele Danmark. DSF arbejder med emner som gennemførelse og frafald på danske studier, optagelsessystemet, boligpolitik, undervisningsmiljø, internationalisering og meget andet.

Men hvem er det så der har svært ved at betale lånet tilbage? Antager man at det kun er helt unge mennesker, så tager man umiddelbart fejl. Den aldersgruppe med størst misligholdt SU gæld er nemlig mellem 31 og 40 år, og selv de 41 - 50-årige har større gæld end dem under 31 år.

I diagrammet herunder kan du se det samlede beløb for misligholdt studiegæld for de forskellige aldersgrupper.

Brug grafen på din side
<div style="clear:both"><iframe src="https://www.xn--lnio-qoa.dk/embed/aldersgrupper-med-misligholdt-su-gaeld-i-2022" frameborder="0" style="overflow-x: hidden; overflow-y: scroll; width: 100%;" height="600"></iframe><br /><a href="https://www.xn--lnio-qoa.dk/privatoekonomi/vores-undersoegelser/misligholdt-studiegaeld-vokser-naesten-20" target="_blank">Lavet af Lånio.dk</a></div>

Personer med misligholdt gæld for 1,2 mia. kr. er udrejst eller forsvundet

Data fra Gældsstyrelsen som Lånio.dk har fået aktindsigt i, viser desuden at ud af de 12,3 mia. kr. i misligholdt studiegæld, er 9,25% efterladt af skyldnere som enten er rejst ud af landet eller på anden måde forsvundet.

Det svarer til 1,2 mia. kr. som Gældstyrelsen umiddelbart ikke har mulighed for at inddrive. Heraf er 900 mio. kr. fra udrejste skyldnere med dansk statsborgerskab og 300 mio. kr. fra udenlandske studerende som altså er rejst fra landet med misligholdt SU gæld.

Fakta om SU-lån

Alle der modtager SU kan optage et SU-lån. Følgende er de gældende satser for SU-lån i Danmark:

  • Op til 3.273 kr. pr. måned
  • Yderligere op til 1.637 kr. til forsøgere pr. måned.
  • 8.444 kr. pr. måned som slutlån (I tilfælde af at den studerende ikke har mere SU tilbage)

Der tilskrives SU-lånet renter på 4% årligt under studiet. Efter endt studie forrentes gælden med diskontoen + procenttillæg/fradrag, som i øjeblikket er samlet 1,65%.

Ved misligholdt studiegæld tilskrives der renter på 7,55%.

Færre unge tager studielån, men lånene bliver større

Data fra Uddannelses- og ForskningsministerietTroværdig kildeUddannelses- og ForskningsministerietUddannelses- og Forskningsministeriet arbejder for uddannelse, forskning og innovation i Danmark.Åbn kilde viser at selvom antallet af personer, der supplerer deres SU med et studielån har været faldende siden 2016, så stiger den samlede sum for studiegæld i Danmark

Brug grafen på din side
<div style="clear:both"><iframe src="https://www.xn--lnio-qoa.dk/embed/udvikling-i-antallet-af-su-laantagere" frameborder="0" style="overflow-x: hidden; overflow-y: scroll; width: 100%;" height="600"></iframe><br /><a href="https://www.xn--lnio-qoa.dk/privatoekonomi/vores-undersoegelser/misligholdt-studiegaeld-vokser-naesten-20" target="_blank">Lavet af Lånio.dk</a></div>

Fra 2012 til 2021 er beløbet for SU-lån steget med mere end 46% - fra ca. 3,45 mia. kr. til 5,05 mia. kr. I samme periode er antallet er SU-låntagere faldet med knap 15%. Dem der optager studielån, låner derfor markant flere penge end tidligere, hvilket også kan bidrage til den voksende andel af misligholdt studiegæld.

Brug grafen på din side
<div style="clear:both"><iframe src="https://www.xn--lnio-qoa.dk/embed/udvikling-i-su-laan-kr" frameborder="0" style="overflow-x: hidden; overflow-y: scroll; width: 100%;" height="600"></iframe><br /><a href="https://www.xn--lnio-qoa.dk/privatoekonomi/vores-undersoegelser/misligholdt-studiegaeld-vokser-naesten-20" target="_blank">Lavet af Lånio.dk</a></div>

Udviklingen fra 2019 til 2020 er ligeledes interessant fordi det i 2020 blev muligt, i forbindelse med COVID19, at optage såkaldt ekstra SU lånTroværdig kildeMinSUMinSU er hjemmesiden for information omkring SU. Su.dk er underlagt Uddannelses- og Forskningsministeriet.Åbn kilde . En af konsekvenser ved de nedlukninger der fandt sted var nemlig unge der mistede deres deltidsjobs, og således i mindre grad var i stand til at få økonomien til at hænge sammen.

Det har formentlig haft den effekt, at flere unge har benyttet sig af det forhøjede SU lån. I hvert fald var der fra 2019 til 2020 en voldsom stigning i det samlede beløb for SU lån, med mere end 65% fra 3,41 mia. kr. til 5,66 mia. kr.

Jeg tror helt sikkert at en række forskellige faktorer har haft indflydelse på dette. Fx er det rigtigt dyrt at bo i de store studiebyer, hvor både boligpriser og huslejen er høj. Den nuværende inflation har også hævet leveomkostningerne betragteligt. Men også at det i perioden med nedlukninger under Covid-19, var muligt for studerende at tage ekstra SU lån, kan have bidraget til den store stigning i misligholdt studiegæld.

Julie Lindmann, Forperson hos Danske Studerendes Fællesråd

Størst vækst i studiegæld hos enlige med børn

For at blive klogere på, hvem der tager de store studielån, som i højere grad ender som misligholdt gæld, har vi kigget på data om familietypernes gennemsnitlige SU gæld (fra SU-lån optaget under studiet) fra Danmarks StatistikTroværdig kildeDanmarks StatistikDanmark Statistik er landets offentlige databehandlings- og statistikportal med data om en lang række samfundsrelevante forhold.Åbn kilde . Her har vi fokuseret på følgende grupper, for at se hvor udviklingen i den studiegæld der er blevet optaget, har været størst:

  • Par
  • Enlige uden børn
  • Enlige med børn

Brug grafen på din side
<div style="clear:both"><iframe src="https://www.xn--lnio-qoa.dk/embed/udvikling-i-familietypernes-su-gaeld" frameborder="0" style="overflow-x: hidden; overflow-y: scroll; width: 100%;" height="600"></iframe><br /><a href="https://www.xn--lnio-qoa.dk/privatoekonomi/vores-undersoegelser/misligholdt-studiegaeld-vokser-naesten-20" target="_blank">Lavet af Lånio.dk</a></div>

Grafen herover viser det gennemsnitlige beløb, som den pågældende gruppe har studiegæld for. For danske par og enlige uden børn, har studiegælden fra 2014-2019 været nogenlunde stabil, mens der fra 2019-2020, har været optaget yderligere gæld for grupperne.

su-gaeld-enlig-med-boern-odense

For enlige med børn har udviklingen i beløbet for gennemsnitlig studiegæld været stødt stigende, så meget at gruppen i slutningen af 2020 havde over 72% mere studiegæld end i 2014. Noget tyder altså på at enlige med børn, i højere grad har haft brug for den ekstra økonomske støtte som SU-lånet tilbyder.

Se i hvilke kommuner familierne har størst studiegæld

For at se hvor i landet, familierne i højere grad ender med at optage store studielån, har vi analyseret data fra Danmarks Statistik. Kortet herunder viser, hvor stor en gennemsnitlig studiegæld hver familie i den pågældende kommune har.

Selvom studiegælden naturligvis er større i de store studiebyer, er det værd at bemærke at det ikke er København, hvor studiegælden er højest, selvom det er her at både boligpriser og lejeniveauet ifølge Landsbyggefonden er højestTroværdig kildeDanmarks StatistikDanmark Statistik er landets offentlige databehandlings- og statistikportal med data om en lang række samfundsrelevante forhold.Åbn kilde .

Brug kortet på din side

<iframe title="Kommunernes gennemsnitlige studiegæld pr. familie" aria-label="Map" id="datawrapper-chart-EiZR4" src="https://datawrapper.dwcdn.net/EiZR4/3/" scrolling="no" frameborder="0" style="border: none;" width="600" height="514"></iframe><p style="font-style: italic; font-size: 10px; color: black;">Kilde: <a href="https://www.Lånio.dk" target="_blank" style="font-style: italic; font-size: 10px; color: black;">Lånio.dk</a></p>

Det er derimod i Odense at familierne har den største gennemsnitlige studiegæld på 12.197 kr. - hele 78% højere end landsgennemsnittet. Herefter følger hhv. Københavns kommune, Aalborg, Århus, Fredericia og Frederiksberg.

DSF: Hæv SU'en og fjern renterne på SU-lån for studerende

Hos DSF kan en del af løsningen på problemet med den misligholdte studiegæld være, at hæve grundbeløbet for SU, så den i højere grad matcher de studerendes stigende udgifter.

Derudover foreslår fællesrådet at relevant information om SU-lån og dets eventuelle kosekvenser, i højere grad bliver gjort tilgængeligt for de studerende. Herunder at alle studerende med gæld bliver tilbudt uvildig gældsrådgivning.

Vores holdning i DSF, er at SU’en skal hæves så studerendes SU og udgifter balanceres, således de matcher hinanden bedre. Derudover tror jeg klart at der skal være noget mere information om selve lånet for at sikre, at studerende ikke ender i gæld de ikke kan komme ud af. Vi ønsker, at alle studerende forud for gældsstiftelse eller med gæld får tilbudt uvildig gældsrådgivning.

Vi mener i DSF at det er problematisk at renten på SU-lån under studiet er på 4% når man under studiet ikke har mulighed for at tilbagebetale på SU-lånet. Derfor mener vi ikke at der skal være renter på ens SU-lån under studiet.

Julie Lindmann, Forperson hos Danske Studerendes Fællesråd

Når studerende optager SU lån i dag er det til en rente på 4%, indtil studiet er færdiggjort. I denne periode kan den studerende ikke afdrage på sin studiegæld. Derfor foreslår DSF ligeledes at der slet ikke bør tilskrives renter på SU-lånet under studiet.

Metode - Sådan er undersøgelsen lavet

Undersøgelsens resultater beror på data fra flere relevante kilder, herunder unik data fra Gældsstyrelsen, som Lånio.dk har fået aktindsigt i. Alle konklusioner er således draget på baggrund af denne data.

I skemaet herunder har vi samlet alle oprindelige kilder til undersøgelsen data:

Kilder til undersøgelsens data

Har du spørgsmål til undersøgelsen kan du kontakte forfatteren herunder.

Joachim Brodersen
Skrevet af Joachim Brodersen, Analyse og indhold
Joachim arbejdede fra 2018 til 2023 med kommunikation og analyse på Lånio.dk. Her har han skrevet artikler og foretaget undersøgelser om danskernes privatøkonomi. Joachim er uddannet på Copenhagen Business Academy og har flere års erfaring med SEO, research og analyse som han bruger til at formidle finansnyheder i Danmark. Han har flere gange fået sit arbejde udgivet i forskellige danske medier, herunder BT.