Kreditaftaleloven beskriver dine rettigheder som låntager

A 100% A
Tekststørrelse
Opdateret: 01. juni 2022

Vi forklarer dine rettigheder, når du låner

Optager du et usikret lån, som et forbrugslån eller kviklån, har du en række forbrugerrettigheder, som beskytter dig, hvis du eksempelvis fortryder dit lån eller ønsker førtidig indfrielse.

I dette indlæg vil vi beskrive de forskellige rettigheder, som er relevante for dig, når du tager et lån. Vi tager udgangspunkt i kreditaftaleloven og EU’s regler ved optag af forbrugerkredit.

For at gøre det mest overskueligt, har vi delt rettighederne og reglerne op i tre faser. Først har vi tiden, før du har taget lånet. Dernæst kommer tiden, når du skal til at underskrive din låneaftale. Til sidst kommer vi ind på regler der gælder efter, at lånet er blevet gennemført og pengene overført.

Rettigheder og regler før du tager et lån

Der er visse regler, der skal sikre, at du kan tage en veloplyst og -informeret beslutning om at tage et lån. Dem vil vi komme ind på her.

Oplysninger om lånet (§ 7 a.)

Først og fremmest er der regler om, hvad du skal informeres om, når du møder et lånetilbud. Vi har beskrevet, hvilket oplysninger der skal være let tilgængelige, når du ser et lån. Du skal se kunne se:

 • Kredittypen
 • Navn og adresse på kreditgiveren
 • Det samlede lånebeløb og betingelserne
 • Løbetiden
 • Debitorrenten
 • ÅOP og det samlede tilbagebetalingsbeløb
 • Størrelse, antal og hyppighed af betalinger
 • Eventuelle stiftelsesomkostninger
 • Morarenter og eventuelle omkostninger i forbindelse med misligholdelse
 • Oplysning om konsekvenser ved manglende betalinger
 • Din fortrydelsesret
 • Din ret til førtidig indfrielse
 • Din ret til at blive underrettet om eventuelle databasesøgninger, som låneudbyderen har lavet med henblik på at kunne kreditvurdere dig

Beregning af de årlige omkostninger i procent (§ 16.)

Hvis du har været på udkig efter et lån, er du nok blevet stødt på, at det er en god idé at undersøge lånets ÅOP, men ved du, hvad ÅOP står for? I Kreditaftaleloven beskrives, hvad ÅOP er, og hvordan ÅOP beregnes, så det tager vi selvfølgelig også med her.

§ 16 i Kreditaftaleloven om beregning af ÅOP:
De årlige omkostninger i procent svarer på årsbasis til nutidsværdien af alle fremtidige eller eksisterende forpligtelser i form af udnyttede kreditmuligheder, tilbagebetalinger og omkostninger, der er aftalt mellem kreditgiveren og forbrugeren.

For at tage det ovenstående citat ned på et niveau, hvor vi alle sammen kan være med, så svarer ÅOP til en beregning af alle omkostninger på lånet. Du vil derfor med ÅOP kunne se, hvor stor en del omkostningerne udgør af lånet.

Når du er i gang med at tage et lån

Når du har modtaget et lånetilbud og gerne vil gå videre med det, skal banken lave en fyldestgørende kreditvurdering, og hvis de vurderer, at din økonomi er holdbar til at få et lån, får du din endelige kreditaftale.

Den endelige kreditaftale skal indeholde samme oplysninger som det indledende lånetilbud. Dette beskrives i Kreditaftalelovens paragraf 8. Når du har modtaget aftalen, skal der gå 48 timer, førend du kan underskrive og modtage pengene.

Kreditværdighedsvurdering (§ 7c.)

Kreditgiveren skal lave en fyldestgørende vurdering af forbrugerens kreditvurdering både ved informationer fra selve forbrugeren og ved søgning i relevante databaser. Det skal de for at sikre, at de ikke giver lån til forbrugere, som i virkeligheden ikke har råd til at låne.

Obligatorisk betænkningsperiode (§ 8 c.)

Når du først har modtaget kreditaftalen, skal der ved bestemte kortfristede forbrugslån gå 48 timer, før du kan underskrive aftalen, og pengene bliver overført til din konto. Det skal give dig tid til at ombestemme dig, hvis du har taget en for hurtig beslutning.

Dette gælder for lån, hvor følgende gælder:

 • Der er ingen sikkerhedsstillelse
 • Der er intet krav om køb af et produkt eller ydelse
 • Lånet udbydes ikke af et pengeinstitut
 • Løbetidene er tre måneder maksimalt

Det drejer sig derfor typisk om kortfristede online lån. Når du har modtaget dit endelige lånetilbud, skal du vente 48 timer, før du kan kontakte udbyderen for at acceptere lånet og få lånet udbetalt.

48 timers betænkningstid

Ved visse lån skal du vente 48 timer, fra du har modtaget dit endelige lånetilbud, til at du kan acceptere lånet og få udbetalt pengene.

Ret til at modtage amortiseringsplan

Amortisering betyder tilbagebetaling af gæld i regelmæssige rater og beskriver således selve afviklingen på et lån.

Du kan bruge en amortiseringsplan til at få et samlet overblik og hele dit lån. Planen indeholder en oversigt over din ydelse, din rente, dine afdrag og restgæld for resten af tilbagebetalingsperioden.

Du har altid ret til uden omkostninger at få en amortiseringsplan over dit lån fra din låneudbyder.

Når lånet er gået igennem og pengene er blevet udbetalt

Når pengene er blevet udbetalt til din konto, har du endvidere nogle rettigheder i forhold til, om der skulle ske ændringer i din låneaftale, du har 14-dages fortrydelsesret, og du har mulighed for at betale lånet ud, inden løbetiden udløber.

Fortrydelsesret (§ 19.)

Du har 14 dages fortrydelsesret. Du kan altså fortryde dit lån indenfor 14 dage, og det gælder fra den dag, du indgik kreditaftalen, eller den dag du har modtaget alle de nødvendige informationer om lånets vilkår og betingelser.

Ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du enten mundtligt eller skriftligt gøre opmærksom på det overfor din låneudbyder.

Vi anbefaler, at du gør det skriftligt, da du dermed nemt kan dokumentere, at du ønsker at fortryde dit lån indenfor fristen. Du gør det ved at sende en email til din låneudbyder, indenfor de 14 dage, hvor du gør opmærksom på, at du ønsker at fortryde lånet.

14-dages fortrydelsesret

Du har 14-dages fortrydelsesret, når du har taget et lån.

Når du fortryder dit lån, skal du selvfølgelig betale lånebeløbet tilbage. Du skal også betale de renter, som er gældende fra du indgik låneaftalen og til det tidspunkt, hvor du betaler lånet tilbage.

Du skal betale lånet tilbage indenfor 30, efter du har givet besked om, at du ønsker at fortryde dit lån. Jo længere du venter med at betale lånet tilbage, jo flere renter skal du altså betale.

Derudover er det gratis at gøre brug af fortrydelsesretten. Du skal altså ikke betale et ekstra gebyr for at fortryde dit lån

Førtidig tilbagebetaling (§ 26. § 27. § 28.)

Du må godt indfri dit lån før tid. Det står i Kreditaftalelovens § 26. Du er derfor ikke bundet af dit låns løbetid.

Hvis ikke din låneudbyder kræver et gebyr, koster det dig ikke ekstra at indfri dit lån før tid. De fleste udbydere kræver ikke gebyr. Du vil blive oplyst, om du vil blive afkrævet et gebyr for at betale lånet ud før tid, i din låneaftale.

Du har ret til at få reduceret de samlede kreditomkostninger i den tilbageværende periode af kreditaftalens løbetid.

Kreditor har ret til at blive kompenseret for eventuelle omkostninger der er forbundet med førtidig tilbagebetaling. Betingelse for dette er, at der skal være aftalt en fast debitorrente i perioden for tilbagebetalingen. Kompensationen må ikke overstige 1% af lånebeløbet.

Forbrugerens misligholdelse (§ 29.)

Hvis du ikke kan tilbagebetale dit lån, vil det have en konsekvens. Når du misligholder dit lån, vil udbyderen først sende dig rykkere. Hvis du ignorerer dette, vil de til sidst sende dit lån til inkasso, og du risikerer at blive registreret i et kreditoplysningsbureau. Hvis du bliver registreret som dårlig betaler, kan det have store konsekvenser for din fremtidige privatøkonomi.

Har du ikke mulighed for at betale dit lån til tiden, så kan du kontakte låneudbyderen og høre om dine muligheder for at lave en aftale. Eksempelvis kan de tilbyde at:

 • Du får forlænget dit lån og får en betalingsfri periode med et gebyr
 • du får en afdragsordning med en fastlagt månedlig ydelse indtil lånet er indfriet

Ovenstående løsninger kan blive dyrere. Den bedste løsning er altid at betale dine lån til tiden.

Dine muligheder når du ønsker at klage

Ender du i en situation, hvor du har brug for at klage, vil vi anbefale dig først og fremmest at kontakte din låneudbyder. Er du ikke tilfreds med deres håndtering af din klage, har du flere instanser du kan klage til alt afhængig af din situation.

Det finansielle ankenævn

I det finansielle ankenævn kan du klage over pengeinstitutter, realkreditinstitutter og investeringsfonde.

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet

I Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet behandler de klager i forbindelse med forbrugerkøb, hvilket dækker køb af varer eller ydelser, der er indgået mellem en forbruger og en erhvervsdrivende. De dækker blandt andet juridisk og finansiel rådgivning.

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden varetager klager vedrørende manglende informationer ved lån, vildledende renter og når reglerne om markedsføring af lån ikke overholdes.

Finanstilsynet

Oplever du, at en låneudbyder ikke overholder deres forpligtelse til at udarbejde en dækkende kreditværdighedsvurdering, kan du både henvende dig til Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden.

Både Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden fører desuden tilsyn med finansvirksomheder i Danmark for at sikre ansvarlig udlån.

Europa-Kommissionens online klageportal til forbrugere

Europa-Kommissionen har en online klageportal til forbrugere, der har købt en vare eller tjeneste i et andet EU-land.

Kilder:

Joachim Brodersen
Skrevet af Joachim Brodersen, Kommunikation, indhold og analyse
Joachim arbejder med kommunikation og analyse på Lånio.dk. Han har siden 2018 skrevet artikler og foretaget undersøgelser om danskernes privatøkonomi. Joachim har flere års erfaring med SEO, research og analyse som han bruger til at formidle finansnyheder i Danmark. Han har flere gange fået sit arbejde udgivet i forskellige danske medier, herunder BT.