Kreditaftaleloven beskriver dine rettigheder som låntager

A 100% A
Tekst str.
Læsetid: 7 min.
Opdateret: 24. maj 2023

Lånio logoDerfor har mere end 150.000 danskere tillid til Lånio

Vores mission er at hjælpe dig med at træffe klogere finansielle beslutninger. Selvom vores service er gratis, bliver vi kompenseret af vores samarbejdspartnere, hvis du optager et lån, du har ansøgt gennem os. Uanset hvad er vores guides, information og kundeservice alt sammen designet til at tilbyde troværdig hjælp til dig for at du kan træffe det bedste valg til dine behov. Læs mere om hvordan vi tjener penge og vores redaktionelle integritet.

Vi forklarer dine rettigheder, når du låner

Optager du et usikret lån, som et forbrugslån eller kviklån, har du en række forbrugerrettigheder, som beskytter dig, hvis du eksempelvis fortryder dit lån eller ønsker førtidig indfrielse.

I dette indlæg vil vi beskrive de forskellige rettigheder, som er relevante for dig, når du tager et lån. Vi tager udgangspunkt i kreditaftaleloven og EU’s regler ved optag af forbrugerkredit.

For at gøre det mest overskueligt, har vi delt rettighederne og reglerne op i tre faser. Først har vi tiden, før du har taget lånet. Dernæst kommer tiden, når du skal til at underskrive din låneaftale. Til sidst kommer vi ind på regler der gælder efter, at lånet er blevet gennemført og pengene overført.

Rettigheder og regler før du tager et lån

Der er visse regler, der skal sikre, at du kan tage en veloplyst og -informeret beslutning om at tage et lån. Dem vil vi komme ind på her.

Oplysninger om lånet (§ 7 a.)

Først og fremmest er der regler om, hvad du skal informeres om, når du møder et lånetilbud. Vi har beskrevet, hvilket oplysninger der skal være let tilgængelige, når du ser et lån. Du skal se kunne se:

 • Kredittypen
 • Navn og adresse på kreditgiveren
 • Det samlede lånebeløb og betingelserne
 • Løbetiden
 • Debitorrenten
 • ÅOP og det samlede tilbagebetalingsbeløb
 • Størrelse, antal og hyppighed af betalinger
 • Eventuelle stiftelsesomkostninger
 • Morarenter og eventuelle omkostninger i forbindelse med misligholdelse
 • Oplysning om konsekvenser ved manglende betalinger
 • Din fortrydelsesret
 • Din ret til førtidig indfrielse
 • Din ret til at blive underrettet om eventuelle databasesøgninger, som låneudbyderen har lavet med henblik på at kunne kreditvurdere dig

Beregning af de årlige omkostninger i procent (§ 16.)

Hvis du har været på udkig efter et lån, er du nok blevet stødt på, at det er en god idé at undersøge lånets ÅOP, men ved du, hvad ÅOP står for? I Kreditaftaleloven beskrives, hvad ÅOP er, og hvordan ÅOP beregnes, så det tager vi selvfølgelig også med her.

§ 16 i Kreditaftaleloven om beregning af ÅOP:
De årlige omkostninger i procent svarer på årsbasis til nutidsværdien af alle fremtidige eller eksisterende forpligtelser i form af udnyttede kreditmuligheder, tilbagebetalinger og omkostninger, der er aftalt mellem kreditgiveren og forbrugeren.

For at tage det ovenstående citat ned på et niveau, hvor vi alle sammen kan være med, så svarer ÅOP til en beregning af alle omkostninger på lånet. Du vil derfor med ÅOP kunne se, hvor stor en del omkostningerne udgør af lånet.

Når du er i gang med at tage et lån

Når du har modtaget et lånetilbud og gerne vil gå videre med det, skal banken lave en fyldestgørende kreditvurdering, og hvis de vurderer, at din økonomi er holdbar til at få et lån, får du din endelige kreditaftale.

Den endelige kreditaftale skal indeholde samme oplysninger som det indledende lånetilbud. Dette beskrives i Kreditaftalelovens paragraf 8. Når du har modtaget aftalen, skal der gå 48 timer, førend du kan underskrive og modtage pengene.

Kreditværdighedsvurdering (§ 7c.)

Kreditgiveren skal lave en fyldestgørende vurdering af forbrugerens kreditvurdering både ved informationer fra selve forbrugeren og ved søgning i relevante databaser. Det skal de for at sikre, at de ikke giver lån til forbrugere, som i virkeligheden ikke har råd til at låne.

Obligatorisk betænkningsperiode (§ 8 c.)

Når du først har modtaget kreditaftalen, skal der ved bestemte kortfristede forbrugslån gå 48 timer, før du kan underskrive aftalen, og pengene bliver overført til din konto. Det skal give dig tid til at ombestemme dig, hvis du har taget en for hurtig beslutning.

Dette gælder for lån, hvor følgende gælder:

 • Der er ingen sikkerhedsstillelse
 • Der er intet krav om køb af et produkt eller ydelse
 • Lånet udbydes ikke af et pengeinstitut
 • Løbetidene er tre måneder maksimalt

Det drejer sig derfor typisk om kortfristede online lån. Når du har modtaget dit endelige lånetilbud, skal du vente 48 timer, før du kan kontakte udbyderen for at acceptere lånet og få lånet udbetalt.

48 timers betænkningstid

Ved visse lån skal du vente 48 timer, fra du har modtaget dit endelige lånetilbud, til at du kan acceptere lånet og få udbetalt pengene.

Ret til at modtage amortiseringsplan

Amortisering betyder tilbagebetaling af gæld i regelmæssige rater og beskriver således selve afviklingen på et lån.

Du kan bruge en amortiseringsplan til at få et samlet overblik og hele dit lån. Planen indeholder en oversigt over din ydelse, din rente, dine afdrag og restgæld for resten af tilbagebetalingsperioden.

Du har altid ret til uden omkostninger at få en amortiseringsplan over dit lån fra din låneudbyder.

Når lånet er gået igennem og pengene er blevet udbetalt

Når pengene er blevet udbetalt til din konto, har du endvidere nogle rettigheder i forhold til, om der skulle ske ændringer i din låneaftale, du har 14-dages fortrydelsesret, og du har mulighed for at betale lånet ud, inden løbetiden udløber.

Fortrydelsesret (§ 19.)

Du har 14 dages fortrydelsesret. Du kan altså fortryde dit lån indenfor 14 dage, og det gælder fra den dag, du indgik kreditaftalen, eller den dag du har modtaget alle de nødvendige informationer om lånets vilkår og betingelser.

Ønsker du at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du enten mundtligt eller skriftligt gøre opmærksom på det overfor din låneudbyder.

Vi anbefaler, at du gør det skriftligt, da du dermed nemt kan dokumentere, at du ønsker at fortryde dit lån indenfor fristen. Du gør det ved at sende en email til din låneudbyder, indenfor de 14 dage, hvor du gør opmærksom på, at du ønsker at fortryde lånet.

14-dages fortrydelsesret

Du har 14-dages fortrydelsesret, når du har taget et lån.

Når du fortryder dit lån, skal du selvfølgelig betale lånebeløbet tilbage. Du skal også betale de renter, som er gældende fra du indgik låneaftalen og til det tidspunkt, hvor du betaler lånet tilbage.

Du skal betale lånet tilbage indenfor 30, efter du har givet besked om, at du ønsker at fortryde dit lån. Jo længere du venter med at betale lånet tilbage, jo flere renter skal du altså betale.

Derudover er det gratis at gøre brug af fortrydelsesretten. Du skal altså ikke betale et ekstra gebyr for at fortryde dit lån

Førtidig tilbagebetaling (§ 26. § 27. § 28.)

Du må godt indfri dit lån før tid. Det står i Kreditaftalelovens § 26. Du er derfor ikke bundet af dit låns løbetid.

Hvis ikke din låneudbyder kræver et gebyr, koster det dig ikke ekstra at indfri dit lån før tid. De fleste udbydere kræver ikke gebyr. Du vil blive oplyst, om du vil blive afkrævet et gebyr for at betale lånet ud før tid, i din låneaftale.

Du har ret til at få reduceret de samlede kreditomkostninger i den tilbageværende periode af kreditaftalens løbetid.

Kreditor har ret til at blive kompenseret for eventuelle omkostninger der er forbundet med førtidig tilbagebetaling. Betingelse for dette er, at der skal være aftalt en fast debitorrente i perioden for tilbagebetalingen. Kompensationen må ikke overstige 1% af lånebeløbet.

Forbrugerens misligholdelse (§ 29.)

Hvis du ikke kan tilbagebetale dit lån, vil det have en konsekvens. Når du misligholder dit lån, vil udbyderen først sende dig rykkere. Hvis du ignorerer dette, vil de til sidst sende dit lån til inkasso, og du risikerer at blive registreret i et kreditoplysningsbureau. Hvis du bliver registreret som dårlig betaler, kan det have store konsekvenser for din fremtidige privatøkonomi.

Har du ikke mulighed for at betale dit lån til tiden, så kan du kontakte låneudbyderen og høre om dine muligheder for at lave en aftale. Eksempelvis kan de tilbyde at:

 • Du får forlænget dit lån og får en betalingsfri periode med et gebyr
 • du får en afdragsordning med en fastlagt månedlig ydelse indtil lånet er indfriet

Ovenstående løsninger kan blive dyrere. Den bedste løsning er altid at betale dine lån til tiden.

Dine muligheder når du ønsker at klage

Ender du i en situation, hvor du har brug for at klage, vil vi anbefale dig først og fremmest at kontakte din låneudbyder. Er du ikke tilfreds med deres håndtering af din klage, har du flere instanser du kan klage til alt afhængig af din situation.

Det finansielle ankenævn

I det finansielle ankenævn kan du klage over pengeinstitutter, realkreditinstitutter og investeringsfonde.

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet

I Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet behandler de klager i forbindelse med forbrugerkøb, hvilket dækker køb af varer eller ydelser, der er indgået mellem en forbruger og en erhvervsdrivende. De dækker blandt andet juridisk og finansiel rådgivning.

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden varetager klager vedrørende manglende informationer ved lån, vildledende renter og når reglerne om markedsføring af lån ikke overholdes.

Finanstilsynet

Oplever du, at en låneudbyder ikke overholder deres forpligtelse til at udarbejde en dækkende kreditværdighedsvurdering, kan du både henvende dig til Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden.

Både Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden fører desuden tilsyn med finansvirksomheder i Danmark for at sikre ansvarlig udlån.

Europa-Kommissionens online klageportal til forbrugere

Europa-Kommissionen har en online klageportal til forbrugere, der har købt en vare eller tjeneste i et andet EU-land.

Kilder:

Joachim Brodersen
Skrevet af Joachim Brodersen, Analyse og indhold
Joachim arbejdede fra 2018 til 2023 med kommunikation og analyse på Lånio.dk. Her har han skrevet artikler og foretaget undersøgelser om danskernes privatøkonomi. Joachim er uddannet på Copenhagen Business Academy og har flere års erfaring med SEO, research og analyse som han bruger til at formidle finansnyheder i Danmark. Han har flere gange fået sit arbejde udgivet i forskellige danske medier, herunder BT.

Spørgsmål og svar

Hvordan virker Lånios koncept?

Lånios koncept gør det nemmere, hurtigere og mere overskueligt at låne penge online. Du udfylder kun én låneansøgning, hvorefter vi sætter bankerne i konkurrence om at give dig det bedste lån. Når du har modtaget dine nye lånetilbud, kan du nemt sammenligne og herefter vælge dét lån, som passer dig og din økonomi bedst.

Hvilke fordele giver Lånios koncept mig?

Hos Lånio har vi formidlet lån til vores brugere i mere end 6 år, og gjort det muligt at låne penge hurtigt på en simpel måde. I stedet for at udfylde et hav af låneansøgninger, udfylder du kun én hos Lånio, hvorfor du sparer en masse tid og besvær. Vi sætter bankerne i konkurrence om dig, så dit lån bliver så billigt som muligt. Vi kalder det: Lån penge smart.

Hvilken rente får jeg?

Lånio fastsætter ikke renterne, men vi viser dig bankernes minimum- og maksimumrente. Renten starter fra 3,49%, når du ansøger om lån på Lånio.dk. Det er udelukkende bankerne, der afgør hvilken rente, du får på dit lån. Hver bank behandler din låneansøgning individuelt og udarbejder et skræddersyet tilbud til dig ud fra de oplysninger, du indtaster i vores låneformular. Husk, at et lån ikke udelukkende består af renter, men også af andre gebyrer.

Hvad er ÅOP?

ÅOP står for lånets samlede årlige omkostninger i procent. Det betyder, at lånets ÅOP ikke kun inkluderer renter, men også andre gebyrer som etableringsgebyrer og administrationsomkostninger. Når du skal vurdere de lånetilbud, som Lånio indsamler til dig, bør du altid se på ÅOP’en.

Hvornår kan penge være på min konto?

Lånio står ikke for udbetalingen af pengene. Det gør Lånios banksamarbejdspartnere. Udbetalingen af pengene varierer således fra bank til bank men typisk står pengene på din konto indenfor 1-5 bankdage. Når du modtager lånetilbuddene fra bankerne, oplyses du om deres udbetalingstid - er en hurtigt udbetalingstid vigtigt for dig, kan du vælge den bank, der tilbyder dette.

Kan jeg låne selvom min økonomi er dårlig?

Lånio afgør ikke, hvorvidt din økonomi er god eller ej. Bankerne udarbejder individuelle lånetilbud ud fra de oplysninger, du indtaster i vores låneformular. Herefter vurderer bankerne, om de kan tilbyde dig et lån. Da du, med Lånios koncept, modtager flere lånetilbud, øger du dine chancer, for at få bevilget et lån. Chancerne for et lån øges desuden, hvis du har en medansøger.

Hvor meget kan jeg låne?

Gennem Lånios koncept kan du finde forbrugslån fra 10.000 kr. og helt op til 400.000 kr. Som tommelfingeregel kan du øge din chance for godkendelse, ved at ansøge om lån på maksimum 90 % af din årsindkomst.

Hvilke krav er der til mig som låntager?

Alle Lånios banksamarbejdspartnere stiller ikke nødvendigvis de samme krav til dig som låntager. Men du får selvfølgelig kun lånetilbud fra banker, der vil godkende dig. Nogle banker stiller krav til årlig indkomst for dig eller din husstand. Derudover figurerer følgende generelle krav:

 • Du må ikke være registreret i RKI
 • Du skal minimum være 18 år
Kan jeg samle mine lån?

Ved at vælge "samle eksisterende lån" når du skal angive låneformål i vores låneformular, kan du fortælle bankerne, at dit lån skal bruges til at indfri andre lån og dermed sænke dine samlede låneomkostninger. Det betyder dog ikke, at du udelukkende skal bruge pengene til at samle anden gæld. Eksempelvis kan du låne 40.000 kr. og angive, hvor stor andel af lånet der skal anvendes på indfrielse af eksisterende gældsposter.

Koster det mig noget at anvende Lånio?

Nej, det er 100 % gratis og uforpligtende at ansøge om online lån gennem Lånio. Desuden tillægges der ikke omkostninger på dit lån ved vores unikke koncept - dine lånevilkår vil være de samme som dem, du får tilbudt direkte på bankernes hjemmesider.

Hvor lav kan min ydelse blive?

Der er flere muligheder for at opnå en lav ydelse. Eksempelvis kan du i vores låneformular forlænge løbetiden, og dermed sænke den månedlige ydelse. Den månedlige ydelse fastsættes ikke af Lånio med af vores banksamarbejdspartnere ud fra dit ønskede lånebeløb, tilbagebetalingstid, renter og andre gebyrer.

Hvor lang er tilbagebetalingstiden?

Du kan ansøge om en tilbagebetalingstid på 1-12 år (12-144 måneder). Du kan således til dels selv bestemme, hvor lang tilbagebetalingstiden skal være. Der kan dog opstå situationer, hvor Lånios banksamarbejdspartnere tilbyder dig lån med enten længere eller kortere tilbagebetalingstid end ønsket.

Kan jeg tage et lån, hvis jeg har en beskyttet adresse?

Ja, det er muligt, men ikke anbefalet at have beskyttet adresse.

Det er muligt at optage et lån med adressebeskyttelse, men det er op til de enkelte banker, hvorvidt de tillader det eller ej. Oftest vil du blive bedt om at ophøre adressebeskyttelsen i den periode lånet ønskes eller benytte alternativ dokumentation. For at du kan modtage flest mulige lånetilbud og dermed få det billigste lån, anbefaler Lånio ikke at du har adressebeskyttelse i perioden lånet ønskes.

Hvordan tjener Lånio penge?

Når en bruger vælger at optage et lån gennem vores koncept, modtager Lånio en lille provision fra den valgte samarbejdspartner. Gennem Lånio.dks Lån Penge Smart-koncept er det muligt at få endnu lavere renter, da bankerne sættes i konkurrence med hinanden.

Kan jeg fortryde et lån?

Ja, det er til enhver tid muligt at fortryde et lån (kreditaftale). Bestemmelserne står i kreditaftalelovens §19, som skriver, at kan låntager fortryde en aftale om en finansieringsaftale inden for 14 dage.

Hvordan kan du få hjælp?

Har du behov for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på 52 10 50 24. Du kan også skrive en mail til kundeservice@laanio.dk, hvor du vil få svar inden for 24 timer. Dette gælder selvfølgelig ikke i weekender, der vender de tilbage til dig direkte på førstkommende arbejdsdag.

Vis mere

Vi er klar til at hjælpe

52 10 50 24 Chat med os
Åbningstider
Mandag–fredag:
09:00–17:00
Lørdag–søndag:
Lukket
? !