Lånio.dk's legat til en mønsterbryder 2019

A 100% A
Tekst str.
Læsetid: 6 min.
Opdateret: 20. marts 2023

Read in English

Vinder af Lånio.dk's mønsterbryder legat 2019

Vi er glade for at kunne offentliggøre vinderen af Lånio.dk's mønsterbryderlegat: Marie Sivertsen. Marie kommer fra det nordlige Norge fra en by, der hedder Tromsø. Hun studerer på nuværende tidspunkt på Seoul National University i Sydkorea.

Marie har vundet dette legat, da hun har skrevet et inspirerende samt motiverende essay, hvor det tydeligt kommer til udtryk, at hun er en mønsterbryder.

"My achievements don’t come from resilience growing up, because I still have my struggles and challenges. Nothing were easily handed to me, but with making my own tools I felt comfortable in places that ‘someone’ like me would find hard to fit in", skriver Marie Siversten i sit essay.

Mønsterbryderlegat

En mønsterbryder en person, som bryder med sin sociale arv og følger et andet mønster end forventet. Der er dermed tale om en person, som skaber sig en tilværelse, der ligger langt fra sin familie.

For eksempel kunne det være en person, som bryder med en belastende barndom og skaber sig selv et godt liv. Der kunne også være tale om en person, der kommer fra en familie, hvor alle har den samme uddannelse, som bryder ud af dette mønster og vælger noget helt andet.

Vi på Lånio.dk vil gerne støtte unge mennesker, som er i gang med at knække kurven og være med til at hædre stædighed, målrettethed og en fast tro på fremtiden. Vi er derfor glade for at kunne præsentere vores legat på 5.000 DKK til at støtte en særlig, nordisk mønsterbryder.

Krav for at søge legatet

Disse krav skal du imødekomme for at kunne søge vores legat. Legatet er åbent for studerende fra alle de nordiske lande:

 • Danmark
 • Grønland
 • Færøerne
 • Finland
 • Island
 • Norge
 • Sverige

Du behøver ikke at læse på et universitet i et af de ovenstående lande. Du må også godt søge legatet, hvis du er nordisk studerende i udlandet. Yderligere skal ansøgeren være over 18 år gammel for at kunne søge.

Alle ansøgere skal give tilladelse til, at vi opbevarer deres oplysninger i forbindelse med deres ansøgning via denne samtykkeerklæring. Endelig skal det nævnes, at deadline for at indsende ansøgninger er d. 31. oktober 2019 kl. 00.00 UTC (+01:00). Vi vil herefter give vinderen og alle ansøgere direkte besked senest d. 2. december 2019.

Samtykkeerklæring

Alle ansøgere er skal sende deres samtykke til, at vi behandler deres data i forbindelse med dette legat. Dette gøres ved at udfylde denne samtykkeerklæring.

Læs vores privatlivspolitik.

Sådan ansøger du

Din ansøgning skal indeholde nedenstående dokumentation og sendes via email til scholarship@laanio.dk. Emnelinjen skal markeres med “Legatansøgning + ”dit navn”. Husk at udfylde og vedhæfte samtykkeerklæringen, ellers kan vi desværre ikke gå videre med din ansøgning.

Dokumenter
1. En transskription eller lignende bevis for at ansøgeren er i gang med en uddannelse
2. CV eller resumé
3. En motiveret ansøgning + samtykkeerklæring

Den motiverede ansøgning

Din motiverede ansøgning skal besvare følgende to spørgsmål:

  1. Hvad gør dig til en mønsterbryder?
  2. Hvorfor mener du, at du fortjener legatet?

Derudover må ansøgningen skrives på dansk eller engelsk og have en maks længde på 1.000 ord.

Alle dokumenter skal sendes i ét Microsoft Word dokument eller som PDF. Det er nemmere for legatkomitéen, hvis ansøgeren sender alle dokumenterne samlet i ét dokument. Endelige skal den motiverede ansøgning være skrevet af ansøgeren selv og være 100% original.

Udvælgelsesproces

Alle ansøgningerne vil blive læst og vurderet af Lånio.dk’s legatkomité. Den endelige beslutning om, hvem legatet skal tildeles, vil være baseret på en samlet bedømmelse af ansøgningen.

Om Lånio.dk

Lånio.dk er en låneformidler, der på dine vegne forhandler med flere banker. Vores partnere ved, at de er i konkurrence med hinanden og vil derfor gøre deres ypperste for at give dig det bedste tilbud.

Vores service går ud på, at vi indsamler skræddersyede lånetilbud til dig. Du kan efterfølgende vælge det lån, der passer bedst til dig og din økonomi.

På Lånio.dk kan du læse mere om vores service og sammenligne lånetilbud fra flere banker fx samlelån og billån.

ENGLISH VERSION

lånio legat engelsk 2019

The Winner of Lånio.dk's Pattern Breaker Scholarship 2019

We are happy to annonce the winner of Lånio.dk's Pattern Breaker Scholarship: Marie Sivertsen. Marie comes from the Northern Norway from a city called Tromsoe. She is currently studying at Seoul National University in South Korea.

Marie is the winner of this scholarship as she has written a very inspirational and motivational essay, where it is obvious that she really is breaking the pattern.

"My achievements don’t come from resilience growing up, because I still have my struggles and challenges. Nothing were easily handed to me, but with making my own tools I felt comfortable in places that ‘someone’ like me would find hard to fit in", Marie Siversten writes in her essay.

Scholarship for students breaking the mold

A person breaking the mould is a person that is breaking with his or her social heritage and is following another pattern than what would be expected. Thus it is a person not following the linear pattern of his or her background.

For instance it could be a person who breaks free from a stressful childhood and creates a better life for him- or herself. Another example could be a person choosing to follow a totally different path compared to the rest of that person's family. Thus, it can be any person breaking through any given limitations or set social patterns.

We at Lånio.dk want to support and encourage young people to have unbridled ambition. We want to honor tenacity, purposefulness, and a strong belief in the future. We are happy to announce our scholarship of 5,000 DKK to support a dedicated nordic student that is breaking the mold.

Eligibility Criteria

These are the prerequisites that must be met to be eligible for the scholarship. The scholarship is open to students from all nordic countries:

   • Denmark
   • Greenland
   • Faroe Islands
   • Finland
   • Iceland
   • Norway
   • Sweden

You don’t have to be studying in one of the above mentioned countries, which means that you are also eligible if you are a nordic student studying abroad. Furthermore, the student must be at least 18 years old to eligible.

All applicants are required to indicate their acceptance through the consent form and send it along with their application. Finally, please note that the application deadline is 31st October 2019 midnight UTC (+01:00). The winner is to be announced at the latest on 2nd December 2019.

Consent Form

All applicants are required to indicate their accepteance through the Consent Form and send it along with their application.

Read about the Scholarship Privacy Notice.

How You Apply

The application should include the documentation mentioned below. All documents must be submitted via email at scholarship@laanio.dk. The subject line must contain “Scholarship Application + ”Your name”. Remember to fill out the consent form.

Documents
1. Transcripts or similar proof that the application is currently enrolled at an accredited educational institution
2. Curriculum Vitae or resumé
3. A motivation letter + consent form

Motivation Letter

Your motivation letter should answer the following two questions:

   1. How are you breaking the mold?
   2. Why do you think you deserve the scholarship?

Furthermore, the essay should be written in either English or Danish and consist of no more than 1,000 words.

All documents are to be submitted in oneMicrosoft Word Document or PDF. It is easier for the committee to read the application if all documents are collected in one document. Finally the essay must be written by the applicant and must be 100% original.

Selection Process

All applications will be reviewed by a Lånio.dk’s scholarship committee. The winner will be based on an overall evaluation of the application.

About Lånio.dk

Lånio.dk is a financial intermediary that negotiates with several banks on your behalf. Our partners know that they are competing with each other and therefore providing you their best loan offer.

Our service is based on us collecting customised loan offers. The user can subsequently select the loan that fits the best to his or her finances.