A 100% A
Tekst str.
Læsetid: 7 min.
Opdateret: 09. november 2022

Lånio logoDerfor har mere end 150.000 danskere tillid til Lånio

Vores mission er at hjælpe dig med at træffe klogere finansielle beslutninger. Selvom vores service er gratis, bliver vi kompenseret af vores samarbejdspartnere, hvis du optager et lån, du har ansøgt gennem os. Uanset hvad er vores guides, information og kundeservice alt sammen designet til at tilbyde troværdig hjælp til dig for at du kan træffe det bedste valg til dine behov. Læs mere om hvordan vi tjener penge og vores redaktionelle integritet.

Så meget låner din kommune ud til beboerindskud

Vi har på Lånio.dk, hvor du kan få lånetilbudboliglån, undersøgt, hvor meget hver kommune udlåner til deres borgere. Vi har blandt andet fundet ud af, at Aalborg Kommune i 2018 udlånte 86 mio. kr. mere i beboerindskud end København Kommune på trods af, at København har næsten 3 gange så mange indbyggere.

I alle landets kommuner har du mulighed for at ansøge om et lån til beboerindskud, hvis du flytter i en almen bolig. Kommunerne har krav til, hvem der kan få et lån til beboerindskud. Har du ikke mulighed for at få det, kan du få tilbud på indskudslån på Lånio.dk.

For at give dig et overblik over, hvordan fordelingen af udlån til beboerindskud er, har vi lavet et interaktivt kort. Her kan du nemt se, hvor meget der lånes ud i hver kommune, samt hvor meget det svarer til pr. indbygger. Derudover inddrages der også data om, hvordan andelen af almene boliger fordeler sig over landets kommuner.

*Al data er indsamlet fra Danmarks Statistik med udgangspunkt i kommunernes regnskaber fra 2018.

Ønsker du at bruge kortet, kan du kopiere nedenstående kode:

Hent koden til kortet her
<iframe title="Beboerindskud i landets kommuner pr. indbygger" aria-label="Denmark municipalities choropleth map" src="//datawrapper.dwcdn.net/5D3rE/4/" scrolling="no" frameborder="0" style="border: none;" width="100%"></iframe><p style="font-style: italic; font-size: 10px; color: black;">Kilde: <a href="https://www.Lånio.dk" target="_blank" style="font-style: italic; font-size: 10px; color: black;">Lånio.dk</a></p>

Læs mere om boligindskud i kommunerne:

Disse 3 kommuner låner mest ud pr. indbygger

I 2018 udlånte Ishøj Kommune ca. 15 mio. kr. til beboerindskud (alle udlån i undersøgelsen er rundet op/ned, og det eksakte beløb står i tabellerne til slut i indlægget). Fordeles beløbet på indbyggertallet udlånes der 650 kr. pr. indbygger. Ishøj er dermed den kommune, hvor der bliver lånt mest ud i beboerindskud pr. indbygger i hele landet.

Efterfølgende kommer Aalborg Kommune, der i 2018 udlånte 138 mio. kr. i beboerindskud. Hvis det samlede udlån fordeles ud pr. indbygger, lånte Aalborg 639 kr. pr. indbygger og er dermed den kommune i landet, der lånte næstmest ud.

På en tredjeplads kommer Esbjerg Kommune, der i 2018 udlånte 62 mio. kr. til beboerindskud. Fordelt pr. indbygger udlånte Esbjerg 532 kr. i beboerindskud, hvilket dermed giver Esbjerg Kommune en tredjeplads.

Disse 3 kommuner låner mindst ud pr. indbygger

Fanø Kommune er den kommune, hvor der udlånes mindst i beboerindskud til indbyggerne. I alt bliver der udlånt 211.000 kr. Fordelt pr. indbygger er det 62 kr. Fanø Kommune efterfølges af Læsø Kommune, der udlåner 114.000 kr. i beboerindskud, hvilket svarer til 63 kr. pr. indbygger.

Årsagen til at der bliver lånt markant mindre ud i Fanø og Læsø Kommune kan være, at det også er de kommuner i landet, der har færrest indbyggere. Derudover har begge kommuner en lav andel af almene boliger, hvor det er muligt at søge om kommunalt beboerindskudslån. I Fanø Kommune er det kun 3,8% af den samlede boligandel, der er almene boliger, mens det i Læsø Kommune 4,5%.

Den kommune, der udlåner det tredje mindste beløb i beboerindskud pr. indbygger i landet, er Hedensted Kommune. Her bliver der udlånt 4 mio. kr. Fordelt på kommunens indbyggere er det 73 kr., hvilket er under det halve af nabokommunerne. Dette kan forklares ved, at kun 9,8% af boligerne i kommunen er almene boliger, hvorimod nabokommunerne har en højere andel af almene boliger og udlån til beboerindskud.

Overordnet beboerindskudslån

Aalborg Kommune er den kommune, der låner mest ud til borgere i forbindelse med beboerindskud. I 2018 udlånte Aalborg Kommune 138 mio. kr. Herefter kommer Århus, der i 2018 udlånte 135 mio. kr. til beboerindskud.

Den kommune, der udlånte det tredje største beløb i 2018, er Esbjerg Kommune. Her blev der udlånt 62 mio. kr. i beboerindskud. De to kommuner, der udlåner mest til beboerindskud, udlåner begge hver især over dobbelt så meget som de resterende kommuner udlåner enkeltvis.

De 5 kommuner, der udlåner mest, er de 5 største byer i Danmark. Der er dog stor forskel på, hvor meget de hver især låner ud. Eksempelvis udlånte Aalborg Kommune 138 mio. kr. til beboerindskud, hvorimod Københavns Kommune udlånte 52 mio. kr. En af forskellene kommunerne imellem er bl.a. deres andel af almene boliger. I Aalborg er andelen på 27%, hvor den i Københavns kommune er på 19%.

Udlånt beboerindskud pr. region

For at give dig et bedre overblik kan du benytte det interaktive kort til at se, hvordan beboerindskudslån fordeler sig på tværs af regionerne. Kortet viser, hvor meget der bliver udlånt i beboerindskud pr. region, og hvor meget udlånet svarer til pr. indbygger i regionerne.

*Al data er indsamlet fra Danmarks Statistik med udgangspunkt i kommunernes regnskaber fra 2018.

Ønsker du at bruge kortet, kan du blot kopiere nedenstående kode:

Hent koden her
<iframe title="Beboerindskud i landets regioner pr. indbygger" aria-label="Denmark regions choropleth map" src="//datawrapper.dwcdn.net/XVqHr/2/" scrolling="no" frameborder="0" style="border: none;" width="100%"></iframe><p style="font-style: italic; font-size: 10px; color: black;">Kilde: <a href="https://www.lånio.dk" target="_blank" style="font-style: italic; font-size: 10px; color: black;">lånio.dk</a></p>

Der er blevet udlånt mest i Region Nordjylland med 407 kr. pr indbygger. Dernæst kommer Region Sjælland, hvor der blev udlånt 333 kr. i beboerindskud pr. indbygger. Herefter kommer Region Syddanmark, som har udlånt 305 kr. pr. indbygger.

Region Nordjylland udlåner suverænt mest i beboerindskud pr. indbygger. Det gør de på trods af, at det er den region med den laveste andel af almene boliger i landet og færrest indbyggere. Andelen af almene boliger i Region Nordjyllands boligmasse er på 12%, hvilket er 8% under landsgennemsnittet.

Overblik over beboerindskudslån fordelt på regioner
RegionSamlet udlånt beboerindskudIndbyggertalUdlånt beboerindskud pr. indbyggerAntal almene boligerAndel almene boliger
Nordjylland239.884.000 kr.590.010406,6 kr.54.20312,13%
Sjælland278.699.000 kr.836.694333,1 kr.74.12716,53%
Syddanmark373.176.000 kr.1.223.204305,1 kr.118.06316,20%
Midtjylland 359.547.000 kr.1.320.570272,3 kr.117.04414,48%
Hovedstaden337.283.000 kr.1.835.537183,8 kr.209.56327,79%
Hele landet 1.588.589.000 kr.5.806.015273,6 kr.573.00020,20%

Oversigt over kommuner

I tabellen forneden kan du se det samlede beløb, der er udlånt af kommunen i beboerindskudslån, kommunens indbyggertal, samt hvor meget der er udlånt til beboerindskud pr. indbygger i kommunen i 2018.

Derudover angives det også i tabellen, hvor stor en andel af kommunens boligmasse, der er almene boliger. Andelen af boligmasse er angivet i %. Derudover er antallet af almene boliger i kommunen også angivet i tabellen, for at give dig et mere detaljeret overblik.

Fremgangsmåde

Vi har på Lånio.dk indsamlet data fra kommunale regnskaber for at se, hvor meget hver kommune har udlånt til beboerindskud i 2018. Tallene er dog ikke helt sammenlignelige, da der er stor forskel på, hvor mange indbyggere det samlede udlån til beboerindskud skal fordeles på samt hvor stor en andel af almene boliger, der er i de pågældende kommuner.

For at gøre beløbene sammenlignelige har vi fundet indbyggertallet i alle kommuner for 4. kvartal i 2018. Derefter har vi divideret det samlede beløb, der er udlånt til beboerindskud i kommunerne med indbyggerantal.

På den måde har vi fundet ud af, hvor meget hver enkelt kommune i landet udlåner i beboerindskud pr. indbygger. Dette gør det muligt, at se hvor stor forskel der er kommunerne imellem. Derudover har vi også inddraget data om kommunernes andel af almene boliger.

Værd at vide om lån til beboerindskud

Søger du om beboerindskud hos din kommune, skal du huske at tage forbehold for følgende:

Når du skal søge om et lån til beboerindskud, er der nogle ting, du skal være opmærksom på. Et udlån til beboerindskud fra kommunen kræver nemlig, at du opfylder visse krav. For eksempel må din indkomst ikke overstige et vist beløb, og du skal tilbagebetale lånet i løbet af fem eller ti år afhængigt af, om du bor i enkeltværelse eller lejlighed.

Selvom din indkomst ligger under grænsen, kan du stadig få afslag på din ansøgning, hvis kommunen vurderer, at du ikke har behov for lånet. Eksempelvis hvis din indkomst kun midlertidigt er under grænsen, eller hvis du allerede har en tilfredsstillende bolig. Hvis du ikke bliver bevilget et beboerindskudslån fra kommunen, kan du gratis ansøge om et privatlån på Lånio.dk, som du kan bruge som indskud.