Undersøgelse: I disse kommuner er der flest sigtelser for økonomisk kriminalitet

A 100% A
Tekststørrelse
Opdateret: 01. juni 2022
Fejl i anvendt data er nu rettet
Forkerte indbyggertal gjorde at anmeldelser og sigtelser pr. 1.000 indbygger fremstod højere end virkeligheden. Denne fejl er nu rettet.

Den resterende del af undersøgelsen, antallet af anmeldelser og sigtelser, er korrekt og har ikke været berørt af fejlen på noget tidspunkt.

Økonomisk svindel er blevet en trend i Danmark

Vi hører i dag om flere tilfælde af økonomisk kriminalitet i Danmark. Det er dog svært præcist at definere begrebet økonomisk kriminalitet, da dette felt er under konstant forandring. Der kan være tale om forbrydelser som bedrageri, underslæb, mandatsvig, pengefalsk, dokumentfalsk og socialbedrageri inden for økonomisk kriminalitet.

Danmarks Rigspoliti oplyser, at der har været en 5% udvikling i sigtelserne fra 2017 til 2018, hvilket svarer til 2.489 flere sigtelser sidste år i forhold til 2017. Derfor har vi på Lånio.dk - Lån penge smart undersøgt, hvor i Danmark der er flest anmeldelser og sigtelser for økonomiske forbrydelser i 2018.

I dette blogindlæg kan du læse mere om:

Se undersøgelsens resultater her: Danmarks sikreste kommune for dine penge i 2018

I nedenstående tabel kan du se, hvor mange sigtelser for økonomisk kriminalitet der var i din kommune i 2018. Du kan derudover også se, hvor mange anmeldelser der var, og hvor meget dette statistisk set svarer til pr. 1.000 indbygger. Herudover fremgår også en sigtelsesprocent. Den fortæller, hvor mange procent af anmeldelserne der blev til sigtelser.

Ønsker du at bruge denne tabel, kan du kopiere nedenstående kode.

Få HTML-koden her!
<div style="clear:both;"><iframe src="https://www.xn--lnio-qoa.dk/embed/økonomisk-kriminalitet-2019" loading="lazy" frameborder="0" style="overflow-x: hidden; overflow-y: scroll; width: 100%;" height="500"></iframe><br /><a href="https://www.xn--lnio-qoa.dk/blog/2019/04/%25C3%25B8konomisk-kriminalitet" target="_blank">Kilde: Mikonomi.dk</a></div>

Læs mere om om fremgangsmåden for undersøgelsen og tabellen her.

Top 5 kommuner med flest sigtelser

I nedenstående tabel vises de kommuner, hvor flest anmeldelser er blevet til reelle sigtelser. Frederikshavn Kommune topper listen med 11,7 sigtelser pr. 1.000 indbygger.

KommuneAntal sigtelser i altAntal sigtelser pr. 1.000 indbygger
Frederikshavn70111,7
Lejre1736,2
Roskilde4495,1
Sorø1113,7
Tårnby1303,0

Hvilke politikredse stod for flest sigtelser?

Ud fra politiets statistikker konkluderes det, at nogle få politikredse i Danmark stod for de fleste sigtelser for økonomisk kriminalitet i 2018. Københavns politi tager rollen som de mest travle i 2018 indenfor netop dette felt. Københavns politi stod for 2.268 sigtelser.

Herefter kommer politikredsene Nordjylland, Nordsjælland, Østjylland, Sydøstjylland, Københavns Vestegn, Midt- og Vestjylland og Midt- og Vestsjælland. Disse politikredse stod for mellem 500-1.060 sigtelser.

Nedenunder kan du få et overblik over, hvor mange sigtelser de forskellige politikredse har udstedt i Danmark i 2018 for økonomisk kriminalitet. Tabellen er inddelt i de 12 forskellige politikredse, der findes i Danmark.

Disse tal er opgjort efter aktindsigt i politikredsenes data for 2018

Hvilke økonomiske forbrydelser er der tale om?

Omtrent 82% af sigtelserne i Københavns politikreds var sigtelser for bedrageri. Der er en overvægt af sigtelser for bedrageri, da dette også gør sig gældende i de resterende politikredse. Denne kriminelle handling omhandler bl.a. stjålne checks eller dankort og bedrageri med checks.

Efterfølgende var der flest sigtelser for underslæb, dokumentfalsk samt mandatsvig i Danmark i 2018. Politikredsen Nordjylland stod for en stor del sigtelser for underslæb. Politikredsen havde omtrent 561% flere sigtelser for underslæb i 2018 end i 2017. 25% af det nordjyske politis sigtelser i 2018 var grundet underslæb.

Færrest sigtelser var givet grundet pengefalsk og socialbedrageri. Disse forbrydelser udgjorde blot 1,8% af alle sigtelser mod økonomisk kriminalitet i Danmark i 2018. Efter disse to forbrydelser kommer pengefalsk som alene udgjorde kun 1,2% sigtelser af alle sigtelser udgivet.

Sådan er undersøgelsen udarbejdet

Data er indsamlet fra Rigspolitiets statistikker fra 2018. Her findes data for antal anmeldelser, antal anmeldelser pr. 1.000 indbygger, antal sigtelser og en sigtelsesprocent inden for økonomisk kriminalitet. Disse nøgletal findes både for hver enkelt kommune i Danmark, men også for de forskellige politikredse i Danmark. Det er også oplyst, hvilke slags økonomisk kriminalitet der er tale om i de forskellige politikredse.

Som en forlængelse af de indsamlede data er der udregnet sigtelser pr. 1.000 indbygger både for de forskellige kommuner, men også de forskellige politikredse. Dette er ikke et nøjagtigt tal, da vi ikke nøjagtigt ved, hvor mange sigtelser per indbygger der er tale om. Tallet for sigtelser pr. 1.000 indbygger, er inddraget i undersøgelsen for at give læseren en klar forståelse for, hvor mange reelle sigtelser der var tale om.

Den nævnte sigtelsesprocent er med til at angive, hvor mange anmeldelser der blev til faktiske sigtelser. Den er udregnet ved at dividere antallet af anmeldelser med antallet af sigtelser i samme periode. Derfor hænder det, at sigtelsesprocenten flere steder er over 100%.

Note: Du kan læse flere nyheder på Solbergs.dk, hvor du også kan finde produktguides og test.

Signe Kirk Andersen
Skrevet af Signe Kirk Andersen, Kommunikationsspecialist og skribent
Signe arbejdede som kommunikationsansvarlig på Lånio.dk. Hun fokuserer især på privatøkonomi og laver blandt andet indhold til blog såvel som sociale medier. Hun er i særlig grad optaget af at gøre komplicerede finansielle begreber nemmere at forstå. Signe har medvirket som paneldeltager indenfor crowdlending og blogger desuden også hos IVÆKST.