Unik data: Det lånte danskerne mest til på Lånio.dk i 2018

A 100% A
Tekst str.
Læsetid: 7 min.
Opdateret: 15. juli 2022

Lånio logoDerfor har mere end 150.000 danskere tillid til Lånio

Vores mission er at hjælpe dig med at træffe klogere finansielle beslutninger. Selvom vores service er gratis, bliver vi kompenseret af vores samarbejdspartnere, hvis du optager et lån, du har ansøgt gennem os. Uanset hvad er vores guides, information og kundeservice alt sammen designet til at tilbyde troværdig hjælp til dig for at du kan træffe det bedste valg til dine behov. Læs mere om hvordan vi tjener penge og vores redaktionelle integritet.

Danskernes lånevaner på Lånio.dk i 2018

Lån penge hurtigt online - det bliver ikke nemmere. Og noget som går igen år for år er, at danskerne låner flere og flere penge. Hver anden dansker mellem 18-29 år har i 2018 optaget lån, og andelen er fortsat stigende med alderen. En af årsagerne til, at der er så mange, der tager lån, kan være, at det er blevet nemmere med online sammenligningstjenester som Lånio.dk.

Men hvad skal alle de lånte penge bruges til? På Lånio.dk har vi taget et kig på alle indkomne låneansøgninger fra sidste år. Her er det tydeligt at se, hvad låneansøgerne ikke havde råd til i 2018.

Lånetrends på Lånio.dk

I dette blogindlæg kan du læse mere om:

Unik data
I disse beregninger er der taget udgangspunkt i unik data, som er blevet indsamlet igennem hele 2018. For ikke at udstille os selv overfor konkurrenter, har vi valgt at fremlægge vores resultater i procenter. Under fremgangsmåden til sidst i dette blogpost kan du læse mere om, hvordan vi har lavet beregningerne.

Hvad manglede Lånio.dk’s ansøgere penge til i 2018?

For at konkludere hvad Lånio.dk’s låneansøgere manglede penge til i 2018, har vi undersøgt de forskellige lånetyper, som var de mest søgte forbrugslån på Lånio.dk i 2018. Dette giver os et overblik over, i hvilke situationer låneansøgerne havde brug for økonomisk hjælp i deres dagligdag. I nedenstående graf tydeliggøres de forskellige låneformåls popularitet hos Lånio.dk’s låneansøgere.

Ønsker du at bruge grafikken på din side? Så kan du blot kopiere nedenstående HTML-kode:

Få HTML-koden her!
<div style="clear:both;"><iframe src="https://www.xn--lnio-qoa.dk/embed/brugernes-laaneformaal-for-2018" loading="lazy" frameborder="0" style="overflow-x: hidden; overflow-y: scroll; width: 100%;" height="500"></iframe><br /><a href="https://www.xn--lnio-qoa.dk/blog/2019/02/stoerste-laanetrends-laanio" target="_blank">Udarbejdet af Lånio.dk</a></div>

Det er tydeligt, at de to mest populære lån i 2018 på Lånio.dk var privatlån til privat transport og samlelån. Herudover søgte 18,08% af ansøgerne om lån til husholdning og 11,59% om lån til personlig pleje. I dette tilfælde drejer det sig om lån til enten briller, tandlæge eller kosmetiske behandlinger.

Lån til personlig pleje og rejser var stort set lige eftertragtet i 2018 på Lånio.dk. Her ligger andelen i begge kategorier på mellem 11-12%. Herefter kommer kategorien med lån til elektronik med en procentdel på 6,55%. I den lave ende, ser vi kategorier som pantlån, sport og hobby og udstyr. Disse lån udgør blot mellem 0-1% af ansøgningerne.

Vi vil nu gå i dybden med de mest populære låneformål og undersøge yderligere, hvor stor interessere ansøgerne havde for disse lån var i 2018.

Interessen for privat transport og samlelån

Ud fra nedenstående graf, er det tydeligt, at der er et overvældende flertal af låneansøgninger til privat transport. Hele 29,52% af Lånio.dks ansøgere, søgte om lån til dette formål. Det vil sige, at 3 ud af 10 af Lånio.dk’s låneansøgere, manglede penge til deres privat transport.

Ønsker du at bruge grafikken på din side? Så kan du blot kopiere nedenstående HTML-kode:

Få HTML-koden her!
<div style="clear:both;"><iframe src="https://www.xn--lnio-qoa.dk/embed/interessen-for-privat-trans" loading="lazy" frameborder="0" style="overflow-x: hidden; overflow-y: scroll; width: 100%;" height="500"></iframe><br /><a href="https://www.xn--lnio-qoa.dk/blog/2019/02/stoerste-laanetrends-laanio" target="_blank">Udarbejdet af Lånio.dk</a></div>

I kategorien privat transport indgår lån til bl.a. bil, biludstyr, båd, cykel, motorcykel etc, som er illustreret i ovenstående graf. Lån til bil udgjorde hele 86,13% af kategorien. Hvorimod lån til motorcykel, cykel og knallert, båd og trailer kun udgjorde 13,87% tilsammen.

Hele 20,92% af de låntagere som oplyste om lånets formål hos Lånio.dk, havde brug for at samle resterende gæld, for at få et overblik over deres økonomi. Det vil altså sige, at 2 ud af 10 af Lånio.dk’s ansøgere søgte om et samlelån. Samlelån var derfor især en trend i 2018, efterfulgt af husholdning, personlig pleje og ferie og rejser.

Lån til at betale tandlægeregningen

I 2018 var lån til personlig pleje også populære. Omtrent hver ottende ansøger, søgte om lån til personlig pleje på Lånio.dk i 2018. Størstedelen af disse ansøgere havde brug for hjælp til at betale regningen hos tandlægen.

I 2018 havde flere af Lånio.dk’s ansøgere ikke råd til at tage til tandlægen. Hele 65% af låneansøgerne, som ansøgte om lån til personlig pleje, manglede penge til at betale regningen hertil. Dette kan muligvis være sammenhængende med procentdelen af danskere, som ikke går til tandlægen, måske grundet den høje pris.

De resterende låneansøgere manglede penge til henholdsvis briller, kosmetik og forskellige former for skønhedsbehandlinger. Ved lån til personlig pleje udgjorde kosmetik samt behandlinger 14,2%, og lån til briller udgjorde 20,8%. Herunder kan du se fordelingen af lån inden for personlig pleje.

Ønsker du at bruge grafikken på din side? Så kan du blot kopiere nedenstående HTML-kode:

Få HTML-koden her!
<div style="clear:both;"><iframe src="https://www.xn--lnio-qoa.dk/embed/laaneformaal-til-personlig-pleje" loading="lazy" frameborder="0" style="overflow-x: hidden; overflow-y: scroll; width: 100%;" height="500"></iframe><br /><a href="https://www.xn--lnio-qoa.dk/blog/2019/02/stoerste-laanetrends-laanio" target="_blank">Udarbejdet af Lånio.dk</a></div>
Så mange gik ikke til tandlægen

Danmarks Statistik viser, at kun 54% af den danske befolkning var en tur hos tandlægen i 2017. Denne procentdel viser sig fortsat at være i nedgang.

Hvem er Lånio.dk’s typiske låneansøgere?

Der er en bred række af forskellige mennesker, som søger om lån på Lånio.dk. Men er der en sammenhæng mellem private forhold og lånets formål? Udover låneformål har vi også undersøgt, hvilke lån der var populære blandt forskellige ansøgere. Nedenunder ses fordelingen af låneansøgernes forholdsstatus.

Ønsker du at bruge grafikken på din side? Så kan du blot kopiere nedenstående HTML-kode:

Få HTML-koden her!
<div style="clear:both;"><iframe src="https://www.xn--lnio-qoa.dk/embed/laaneansoegers-forholdsstatus" loading="lazy" frameborder="0" style="overflow-x: hidden; overflow-y: scroll; width: 100%;" height="500"></iframe><br /><a href="https://www.xn--lnio-qoa.dk/blog/2019/02/stoerste-laanetrends-laanio" target="_blank">Udarbejdet af Lånio.dk</a></div>

Ud fra denne data kan vi se, at hele 56% af Lånio.dk’s låneansøgere er ugift og bor alene. Den næststørste kategori herefter er låntagere som er gift. Disse udgør 18,4%. De resterende er angivet som værende enten enke (-mand), separeret, skilt eller har en samlever.

Sammenhængen mellem forholdsstatus og billån

Hvis vi kigger på sammenhængen mellem låneansøgernes private forhold og hvilke lån, der er mest efterspurgte, er billån uden tvivl det mest populære lån i 2018. Billånet er det mest populære lån blandt enlige, gifte og separerede. Nedenstående graf viser procentdelen af ansøgninger om billån i hver kategori.

Gruppen “gift” har den største procentdel af låneansøgninger til billån - nemlig 17,79% af hele kategorien. Herefter kommer gruppen “separeret”, hvor 16,16% låneansøgere søgte om lån til bilen.

15,21% af de låneansøgere på Lånio.dk, som har angivet lånets formål og bor alene, har ansøgt om et billån. Selvom denne procentdel er i den lave ende i ovenstående graf, er billånet det mest populære lån hos de ansøgere, som beskrives som værende alene.

De som har mistet enten en mand eller hustru og har søgt om lån hos Lånio.dk, er den gruppe som har ansøgt om færrest billån. Dog udgør billånet stadig 13,30% af lånene i denne kategori.

Hjælp til økonomisk overblik

Der er en tydelig tendens hos de låneansøgere, som havde en samlever eller var skilt i 2018. I begge grupper er samlelån nemlig det mest eftertragtede. 16,31% af ansøgerne hos på Lånio.dk, som har opgivet lånets formål og har en samlever, ansøgte om at samle deres gæld.

Hos låneansøgere som er skilt, er samlelån også det mest eftertragtede lån - dog stærkt efterfulgt af billånet. Her udgør samlelån 14,09% af låne ansøgningerne.

Ud fra undersøgelsen, er det tydeligt at grupperne “separeret” og “enke (-mand)”, har ansøgt om færrest samlelån. Her udgør samlelånsansøgere kun 8,15%, hos de som har mistet en mand eller en hustru, og 8,30% hos de der er separeret. Nedenstående graf viser procentdelen af ansøgninger om samlelån i hver kategori.

Sådan har vi lavet beregningerne

For at illustrere de mest søgte lån i 2018 på Lånio.dk er der indsamlet unik data løbende i 2018. Disse data vedrører kun Lånio.dk’s låneansøgere. Der er blevet indsamlet data vedrørende låners låneformål og forholdsstatus. Udregningerne er sket ud fra disse informationer og er med til at belyse lånetrends for Lånio.dk i 2018, og om der er en signifikant sammenhæng mellem forholdsstatus og låneformål.

På Lånio.dk er det ikke opbligatorisk, at låneansøger angiver lånets formål. Der var 37,33% af det samlede antal låneansøgere på Lånio.dk, som ikke angav deres formål med lånet. For at tydeliggøre og visualisere tendenserne i denne undersøgelse, er disse blevet ekskluderet i beregningerne.

Signe Kirk Andersen
Skrevet af Signe Kirk Andersen, Kommunikationsspecialist og skribent
Signe arbejdede som kommunikationsansvarlig på Lånio.dk. Hun fokuserer især på privatøkonomi og laver blandt andet indhold til blog såvel som sociale medier. Hun er i særlig grad optaget af at gøre komplicerede finansielle begreber nemmere at forstå. Signe er uddannet på Københavns Universitet har medvirket som paneldeltager indenfor crowdlending og blogger desuden også hos IVÆKST.