Sammenlign her: Er du rigere end dine jævnaldrende?

A 100% A
Tekst str.
Læsetid: 7 min.
Opdateret: 01. juni 2022

Danmark under lup: Gæld og formue

Lån penge og så er alt godt? Bliver du lykkeligere af flere penge? Eller er du fuldstændig ligeglad med det materialistiske? De fleste danskere har det til fælles, at penge og økonomi fylder meget i hverdagen - ikke bare vores egen økonomi, men også vores medmenneskers.

I en moderne kultur, hvor vi ofte sammenligner og spejler os i hinanden, er det svært ikke at skæve til naboen, når han har fået en ny bil, eller kollegaen, når hun har købt en ny, dyr taske. Men vi tænker ikke så meget over, om naboen har taget billån eller privatlån for at kunne finansiere bilen eller tasken.

Hvor velhavende er vi danskere egentlig igennem et langt liv? Hvornår har vi den største formue, og hvor meget gæld har vi, når livet slutter? Lånio.dk har undersøgt danskernes formue- og gældsforhold og gjort det nemt for dig at sammenligne din formue med andres.

Du kan også læse vores store test af billån. Her har vi testet alle de billån, vi kunne finde, for at finde det billigste billån.

Nettoformue er defineret som bruttoformue fratrukket gæld. Den blå og grå søjle sammenlagt udgør derfor bruttoformue.

Hvis du ønsker at benytte vores diagrammer, kan du blot kopiere nedenstående kode og indsætte den på din side:

Få HTML-koden her!
<div style="clear:both"><iframe src="https://www.xn--lnio-qoa.dk/embed/gaeld-og-formue-for-aldersgrupper" frameborder="0" style="overflow-x: hidden; overflow-y: scroll; width: 100%;" height="710"></iframe><br /><a href="https://www.xn--lnio-qoa.dk/blog/2018/09/danskernes-gaeld-og-kapital" target="_blank">Diagram af Lånio.dk</a></div>

Pensionisterne sidder på guldet

Det er naturligt, at vi igennem livet sparer op og derfor gradvist opnår en større formue. Samtidig begynder vi midt i livet at afvikle vores gæld - vel at bemærke uden at optage mere. Det er vigtigt, for når vi går på pension, falder vores indtægt betydeligt, og vi begynder derfor at tære af vores formue, så den gradvist bliver mindre. Har du flere lån, kan du overveje at samle disse til et billigt samlelån - det kan give dig en lavere rente og spare dig for gebyrer.

Tendenserne i grafen virker derfor umiddelbart logiske, men vi har undersøgt danskernes formueforhold nærmere og fundet overraskende resultater.

Eksempelvis har vi fundet ud af, at du næsten vil syv-doble din gæld over de næste 20 år, når du er mellem 18-29 år. Og vidste du derudover, at en gennemsnitsdansker i 60’erne har 19 gange så stor en formue som én i 20’erne. Selv når du er i dine 30’ere, kan du forvente, at din formue stiger mere end 5 gange frem mod din 70 års fødselsdag. Det er også i 60’erne, at danskerne virkelig begynder at nedbringe deres gæld efter 50 år, hvor gælden bare er vokset og vokset.

Danskere over 49 år udgør kun ca. 39% af befolkningen, men sidder på 82% af den samlede formue

Ung og fattig

Er du ung og føler, at midlerne er få og hurtigt slipper op, har du statistik set helt ret. Jo yngre, jo fattigere. Du kan dog trøste dig med, at økonomien bliver bedre med årene. Meget bedre.

Faktisk sidder danskere over 49 år på mere end 82% af den samlede formue. Og dette er selvom, at denne gruppe kun udgør under 40% af det samlede antal danskere. Det vil sige, at de resterende 60% af befolkningen må deles om mindre end 18% af den samlede formue.

Vi har undersøgt og sammenfattet oplysninger om både formue og befolkningens størrelse i forskellige aldersgrupper. Nedenfor har vi samlet disse oplysninger i to diagrammer.

I følgende diagrammer kan du se forholdet mellem:

  • Venstre: Hvor stor en del af den samlede formue, de forskellige aldersgrupper har
  • Højre: Hvor stor en del af den samlede danske befolkning, hver aldersgruppe udgør

Danskernes samlede formue

Befolkningstal

Legend aldersgrupper

Hvis du ønsker at benytte vores diagrammer, kan du blot kopiere nedenstående kode og indsætte den på din side:

Få HTML-koden her!
<div style="clear:both"><iframe src="https://www.xn--lnio-qoa.dk/embed/samlet-formue-og-befolkningstal" frameborder="0" style="overflow-x: hidden; overflow-y: scroll; width: 100%;" height="670"></iframe><br /><a href="https://www.xn--lnio-qoa.dk/blog/2018/09/danskernes-gaeld-og-kapital" target="_blank">Diagram af: Lånio.dk</a></div>

Havde der været fuldstændig økonomisk ligestilling, aldersgrupperne imellem, skulle diagrammerne være ens. Der er selvfølgelig mange gode grunde til, at der hverken er eller skal være økonomisk ligestilling; Men det faktum, at de 18-29 årige udgør næsten 20% af befolkningen og kun besidder 1,3% af den samlede formue, er trods alt overraskende.

Sådan sammenligner du dig med din aldersgruppe

Vi har lavet en guide i 4 steps, så du nemt kan beregne din formue og sammenligne dig selv med forskellige aldersgrupper. Her kan du altså se, om du er fattigere eller mere velhavende end gennemsnittet for din aldersgruppe og finde ud af, hvor stor en formue du kan forvente at opnå senere i livet. Du kan både sammenligne med din egen og andre aldersgrupper.

Du skal blot lave en ca. beregning på følgende forhold:

Beregn værdi af aktiver

Det første, du skal gøre, er at beregne den samlede værdig på dine aktiver. Eksempelvis bolig, bil, indestående i pengeinstitutter, værdipapirer og pensionsopsparing - eller indestående i virksomhedsordningen, hvis du ejer en virksomhed.

Er dit fyldte smykkeskrin en formue værd, skal du ikke medregne det her. Beregningerne bygger på danskernes formue inden for ovenstående fire kategorier, så tag derfor kun disse med. Er du alligevel i tvivl om, hvorvidt specifikke forhold skal medregnes, kan du besøge Danmarks statistik og finde ud af præcis hvilke parametre, der hører under hver kategori. Hvis du vil være helt sikker på, at du rammer rigtigt i din vurdering, bør du få lavet en boligvurdering og en vurdering af bil forud for din beregning.

Det tal, du nu har fundet, er din bruttoformue. Den kan du sammenligne med din aldersgruppes bruttoformue, som altså er den grå og blå søjle lagt sammen i søjlediagrammet øverst på siden.

Beregn gæld

Hernæst skal du beregne din gæld til realkredit, banklån, forbrugslån og alle andre lån. Skylder du penge til familie eller venner, skal dette ikke medregnes her. Privatlån er ikke en del af beregningen for gæld, men kun lån der registreres på dit personnummer.

Det giver sig selv, at din nettoformue vil være mindre, jo mere gæld du har. Til gengæld vil din bruttoformue være forholdsmæssigt større, fordi de lånte penge indgår som aktiver.

Du kan også sammenligne dit gældsniveau direkte med din aldersgruppes.

Træk gæld fra aktiverI det 3. step skal du finde din nettoformue ved at trække gæld fra dine aktiver. Jo større et tal - jo bedre. Mange danske par har fuld fællesøkonomi og deler derfor aktiver og gæld ligeligt. Er dette tilfældet for dig, skal du blot dele dine beregninger i to.

Som diagrammet viser, stiger din bruttoformue gennem livet, helt ind til du bliver 70. Din gæld derimod, begynder allerede at aftage 20 år før.

Sammenlign formueTil sidst sammenligner du din nettoformue med din aldersgruppe i søjlediagrammet øverst på siden og ser, om du økonomisk set er bedre eller værre stillet. Du kan både sammenligne din gæld, brutto- og nettoformue.

Du kan få et bedre overblik ved at sammenligne forskellen i procent. I bunden af følgende eksempel kan du se, hvordan du beregner forskellen i procent. Du kan desuden følge hele eksemplet, hvis du er i tvivl om fremgangsmåden.

Eksempel på beregning
Step 1: Beregn aktiverBeløb
Bolig2.000.000 kr.
Bil50.000 kr.
Opsparing20.000 kr.
Virksomhedsordningen0 kr.
Samlet værdi af aktiver2.070.000 kr.

Step 2: Beregn gældBeløb
Realkredit1.400.000 kr.
Boliglån250.000 kr.
Forbrugslån30.000 kr.
Samlet gæld1.680.000 kr.

Step 3: Træk gæld fra aktiverBeløb
Nettoformue:
2.070.000 kr. - 1.680.000 kr.
390.000 kr.

Step 4: Sammenlign med "30-39 år"Beløb
Nettoformue: 30-39år492.900 kr.
Min nettoformue390.000 kr.
Forskel i %:
390.000 kr. / 492.900 kr. * 100
79%

Den beregnede formue er i dette tilfælde 79% af gennemsnittet for den valgte aldersgruppe, altså 21% mindre.

Her har du desuden mulighed for et kig ind i din økonomiske fremtid. Er du mellem 18-49 år, kan du lave en fremskrivning af din formue for at se, hvor meget den vokser frem mod, at du rammer 60’erne. Du skal blot bruge beregningen fra din nettoformue og gange med et af følgende:

Din fremtidige formue
Du er 18-29 år: Nettoformue * 19,718 = Din formue som 65 årig
Du er 30-39 år: Nettoformue * 5,133 = Din formue som 65 årig
Du er 40-49 år: Nettoformue * 2,328 = Din formue som 65-årig

 

Sådan er undersøgelsen lavet

Vi har lavet beregningerne om danskernes gæld og formue på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Den senest offentliggjorte data er fra 2016, og vi har derfor lavet en fremskrivning til 2017 på baggrund af foreløbige tal fra Danmarks Statistik.

Desuden har vi behandlet data om Danmarks folketal på baggrund af seneste offentliggørelse fra 3. kvartal 2018 fra Danmarks Statistik.

Hvis du vil vide mere om danskernes gælds- og formueforhold, kan du finde statistikkerne under emnet "Arbejde, indkomst og formue" på dst.dk.

Joachim Brodersen
Skrevet af Joachim Brodersen, Analyse og indhold
Joachim arbejdede fra 2018 til 2023 med kommunikation og analyse på Lånio.dk. Her har han skrevet artikler og foretaget undersøgelser om danskernes privatøkonomi. Joachim er uddannet på Copenhagen Business Academy og har flere års erfaring med SEO, research og analyse som han bruger til at formidle finansnyheder i Danmark. Han har flere gange fået sit arbejde udgivet i forskellige danske medier, herunder BT.