Hvad betyder indfrielse af lån?

Indfrielse af lån betyder at tilbagebetale et lån. Når man har taget et lån, uanset om det er et realkreditlån eller forbrugslån, skal lånet selvfølgelig indfries. Dette kan gøres på flere forskellige måder.

I det følgende gives en fyldestgørende guide til, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med indfrielse af lån.

Oversigt over indhold:

Ordinær og ekstraordinær indfrielse af lån

Et lån kan indfries på flere måder. Hvis tilbagebetalingen sker ved lånets aftalte udløb, kaldes dette for en ordinær indfrielse. Tidspunktet for indfrielsen aftales altid med ens bank eller låneinstitut.

Vil man derimod betale sit lån ud før låneperioden slutter, kaldes dette for ekstraordinær indfrielse af lån. Har man eksempelvis fået luft i budgettet, kan man vælge at tilbagebetale det resterende beløb før tid. Derved kan man blive fri af sin gæld og måske endda spare penge.

ordinær og ekstraordinær indfrielse af lån

Forskellige typer af ekstraordinær indfrielse

Ekstraordinær indfrielse af lån kan ske på flere måder. Da der findes mange forskellige lån, findes der derfor også forskellige måder at betale lån ud før tid på.

Man skal dog altid være opmærksom på, om der medfølger gebyrer i forbindelse med at betale lånet ud før tid.

Ekstraordinær indfrielse ved samlelån

Har man eksempelvis flere lån med høj rente, men vil gerne sikre sig en lavere rente, kan et samlelån i visse tilfælde være fordelagtigt. Ved samlelån tages ét lån i en bank, som kan bruges til at indfri de andre mindre lån.

Lad os antage, at du for eksempel har taget lån tre forskellige steder til en samlet værdi af 100.000 kr. Du er træt af de høje renter og vil gerne finde en bedre løsning. Hvis du kontakter din bank, kan de sandsynligvis give dig et tilbud om at samle lånene hos dem, og derved sikre dig en lavere rente.

Det er ikke altid en fordel, og man skal gøre sig overvejelser om sin økonomi. Ofte vil det være den givende bank, der vurderer, om man opfylder kravene til et samlelån.

Ekstraordinær indfrielse ved afvikling og omlægning

Derudover kan ekstraordinær indfrielse af lån ske i forbindelse med afvikling. Det kan for eksempel være ved salg af bolig. Her skal et eventuelt realkreditlån eller boliglån i banken som regel indfries, medmindre andet er aftalt med køber.

Ekstraordinær indfrielse kan også foregå ved omlægning af lån. Bliver man boende i sit hus, kan man vælge at omlægge lånet i det, hvis en lavere rente kan opnås. Dette gøres ved at indfri det eksisterende lån med et nyt lån. Mere om realkreditlån senere.

Ekstraordinær indfrielse af billån og forbrugslån

Lad os antage, at du lige har fået et nyt job. Der er dog langt fra hjem til arbejde, så du har brug for en bil lige nu og her. Du har ikke pengene til at finansiere købet med det samme, men du ved, at lønnen fra det nye job kan gøre det på længere sigt. Her kan du vælge at tage et billån.

Når billånet er taget, bilen købt og der er bedre plads i budgettet, kan man vælge at indfri lånet før tid. Ligesom med andre lån, kan man også med et bil lån vælge at følge løbetiden ved en ordinær indfrielse.

I forbindelse med indfrielse af forbrugslån gælder det samme, som ved indfrielse af billån. Vi kan gå ud fra samme scenarie som før, men med et nyt fladskærms TV og surround sound system i stedet. Så snart der er råd, kan det skyldige beløb enten betales tilbage før tid eller ved slutningen af lånets løbetid.

forbrugslån og billån

Indfrielse af realkreditlån og boliglån

Ved indfrielse af realkreditlån og boliglån skal du gøre dig nogle ekstra overvejelser.

Et realkreditlån kan tages i forbindelse med køb af ny bolig. Lånet tager du hos et realkreditinstitut og løbetiden er ofte 20-30 år. Som regel udgør et realkreditlån 80% af boligens værdi, hvorefter de sidste 20% skal ske via egenbetaling eller banklån. Oftest skal mindst 5% af boligens værdi dækkes via egenbetaling.

Alternativt kan man tage et boliglån ved køb af ny bolig. Modsat et realkreditlån tages et boliglån i en bank. Denne mulighed er relativt ny, da det førhen kun var muligt at låne op til 20% af boligens værdi ved banklån. Det vil sige, at 100% af boligens værdi kan betales via et banklån.

Ordinær og ekstraordinær indfrielse gælder for begge lånetyper. Værd at bemærke er dog, at realkreditlånet kan afvikles og omlægges, men ikke opsiges. Ændrer ens økonomiske situation sig, kan et boliglån opsiges af banken i løbetiden.

Forskel på realkreditlån og boliglån

I modsætning til banklån er realkreditlån afhængige af obligationer. En obligation er et gældsbevis eller værdipapir, der giver en låner mulighed for at hente kapital hos en udlåner. Ejeren af obligationen er långiveren, og udstederen af obligationen er låntageren.

Obligationer bliver oftest udstedt af staten, men kan også udstedes af realkreditinstitutter og virksomheder. Hver obligation har en løbetid, en rente og en værdi. Værdien af obligationen udgøres af de samlede ydelser og afdrages i løbetiden. Renten kan være enten fast eller variabel afhængigt af vilkårene for obligationen.

Derudover kræver realkreditinstitutter et gebyr for administration af lån, som hedder bidragssatser. Denne sats bliver aftalt, når lånet tages, og kan eksempelvis afhænge af lånets størrelse.

Ved et boliglån i banken bliver der derimod ikke krævet et bidrag. Dog tager banken betaling for det, det koster dem at administrere lånet via renten og et tillæg.

Læs mere om erhvervsministeriets nye retningslinjer, før du tager et boliglån.

kurs 100

Indfrielse ved kurs 100

Ved indfrielse af realkreditlån før tid er det vigtigt at overveje kursen på obligationerne. En kurs er prisen på en given obligation. Prisen er derfor påvirket af kursen, men derudover også af renten.

Renten på realkreditlån kan ændre sig fra år til år. Hvis renten er lav, kan det være fordelagtigt at tage et fastforrentet lån. Hvis renten derimod er høj, vil det oftest være fornuftigt at tage et lån med variabel rente.

Hvordan fungerer kurs 100?

Som låner gør du klogt i at være opmærksom på, om obligationen udstedes til kurs 100. Kurs 100 betyder, at du får udbetalt 100 kr., når du låner 100 kr. Er kursen for eksempel 99, får du kun udbetalt 99 kr., når du låner 100 kr. Det vil altså sige, at du taber penge på længere sigt.

Låner du en million til kurs 99, får du kun udbetalt 990.000 kr. Er kursen på obligationen derimod 101, tjener du på lånet, idet der udbetales 101 kr., hver gang du låner 100 kr. Salget af obligationerne ophører dog, hvis kursen overstiger kurs 100.

Fordele ved at indfri lån før tid

Så hvorfor kan det være en god idé at indfri sit lån før tid? Først og fremmest er du sikker på, at du ikke ender som en dårlig betaler. Er du hele tiden opmærksom på, at dit budget skal lægges efter at kunne betale lånet tilbage, undgår du at ende i RKI.

Som nævnt skal man gøre sig flere overvejelser. Har man for eksempel et forbrugslån, kan det være en god idé at betale lånet ud før tid, hvis man har:

  • Luft i økonomien til at indfri lånet, så fremtidige renter kan undgås
  • Fundet et billigere lån, der kan indfri det tidligere lån

Indfrielse af realkreditlån før tid

I forbindelse med realkreditlån er det selvfølgelig bedst at låne, når obligationerne er så tæt på kurs 100 som muligt. Dette skal man også være opmærksom på, hvis man vil indfri lånet.

Først og fremmest er det bedst at kontakte sit realkreditinstitut, før man foretager sig noget. Da der er mange faktorer at forhold sig til, kan det nemt blive forvirrende. Der er dog et par tommelfingerregler, man kan holde sig til.

Fast eller variabel rente

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på at indfri fastforrentede lån og rentetilpasningslån, det vil sige lån med fast eller variabel rente. Hvis kursen på en obligation er 99, kan du ved et fastforrentet lån nøjes med at betale 99 kr. tilbage af en obligationsgæld på 100 kr.

Overstiger kursen 100, er der dog ikke nogen gevinst. Tværtimod skal man ved en kurs på 101 betale 101 kr. tilbage af 100 kr. Det er dog muligt at indfri til kurs 100, så længe realkreditinstituttet bliver underrettet senest to måneder før terminen.

Et rentetilpasset lån fungerer det dog sådan, at hvis kursen er 99, betaler du 99 kr. tilbage af 99 kr. Det samme gælder, hvis kursen er over 100. Det vil sige, at der i den forbindelse ikke er nogen umiddelbar fordel ved at indfri før tid.