Undersøgelse af færdselsuheld i Danmark

A 100% A
Tekst str.
Læsetid: 4 min.
Opdateret: 09. november 2022

I de sidste 19 år er færdselsuheld i Danmark faldet med over 50%. Danmarks Statistik (DST) begyndte at registrere tilfælde af personskader på baggrund af færdselsuheld i 1998. Siden da, ser vi nu rundt regnet 4.500 færre personskader per år, end vi gjorde for snart 20 år siden.

Lånio.dk, en sammenligningstjeneste hvor du kan sammenligne lånetilbud fra flere banker, har undersøgt færdselsuheld i Danmark. Vi kan hjælpe dig med at indhente lånetilbud på billån. Læs også vores store test af Danmarks billigste billån.

De største syndere

En undersøgelse af Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) i 2015, påviste, at for høj hastighed, dårlig orientering og uopmærksomhed er de primære årsager til, at der sker ulykker på de danske veje blandt chauffører, cyklister og fodgængere.

For høj hastighed kan både dække over at man kører hurtigere end fartgrænsen tillader, eller fordi man kører for hurtigt i forhold til forholdene på vejene. For eksempel sker de fleste ulykker på motorvejen grundet vejrforhold, som tåge eller sne.

HVU vurderer at hver anden ulykke ikke ville være hændt, hvis aktørerne havde orienteret sig bedre i trafikken. Dette bakkes op af data fra DST, der har registreret, at 632 ud af de i alt 2.882 registrerede uheld i 2016 skyldtes svingningsulykker. Dette er en typisk orienteringsulykke, hvor enten chauffør, cyklist eller fodgænger, ikke har orienteret sig godt nok.

I 1 ud af 4 ulykker er det en forkert eller en mangelfuld reaktion, der er skyld i ulykken. Det kan for eksempel være, hvis en billist har drejet ud i rabatten, og for at komme ind på vejbanen igen får hevet for skarpt den modsatte vej, så personen ender i den modsatte vejbane.

Ønsker du at bruge dette kort på din egen side, skal du blot kopiere koden:

Få HTML koden her!
<p><iframe id="datawrapper-chart-G912g" src="//datawrapper.dwcdn.net/G912g/4/" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="width: 0; min-width: 100% !important;" height="600"></iframe>

Bedre sikkerhed

Hos HVU ved man ikke præcis, hvad der er årsag til det store fald i personskader. Man er dog ikke i tvivl om, at antiudskridningsteknik (ESC) er blandt de teknologier, der med sikkerhed reducerer risikoen for personskader.

Vejene er også blevet sikrere, da arbejdet med at fjerne sorte pletter (ulykkesbelastede kryds eller ulykkesbelastede strækninger på vejnettet), og vejenes standard generelt er fortsat i en opadgående kurve, siden DST begyndte at registrere data i 1998.

Selvom det er meget vanskeligt at påvise ændringer i trafikanters risikoadfærd, ses det dog alligevel, at andelen af ulykker med spiritus i perioden er faldet, og bilisternes selebrug er blevet bedre, fremgår det i en rapport fra 2014 af HVU.

Trafikmængden er steget i perioden 1998 – 2017, så de lavere tal for personskader betyder, at det er blevet mere sikkert for den enkelte at færdes i trafikken. Det er påvist af DTU Transport, at der ikke er stor forskel på, hvor meget sikkerheden er forhøjet indenfor de forskellige trafiktyper. Der er altså ikke tegn på de store forskydninger i risikoforholdene i perioden.

graf udvikling af faerdselsuheld med personskader

Hvor sker der flest ulykker?

I Nordjylland har man det højeste snit hvor den kommune der har det højeste er Rebild Kommune. De har 5.44 færdselsuheld med personskade pr. 5000 indbygger.

I Nordjylland ser man mere end 4 uheld pr. 5.000 indbygger i næsten alle kommunerne, og det er klart Jylland, der trækker gennemsnittet op. På Sjælland har man i de fleste kommuner færre end 3 uheld pr. 5.000 indbygger, og det samme er gældende på Fyn, hvor det kun er en enkelt kommune, der er i det røde felt, og som faktisk har det højeste snit i landet. Det er Kerteminde Kommune, som havde 6,83 uheld i 2016.

Dødsulykker

i 2016 var der 211 der døde i trafikken, som følge af et færdselsuheld. Dødsulykker er faldet i takt med, at færdselsuheld også er faldet. Grundet bedre sikkerhed og at flere bilister i dag har airbags installeret i bilen end de havde for 19 år siden.

Landbrugskøretøjer er de helt store syndere og er måske en af grundene til, at Jyllands kommuner har det højeste snit i landet. Grunden til dette er at skaderne bliver voldsommere, når en bil kører ind i en traktor. Andelen af dræbte er næsten dobbelt så stor i forhold til andelen af dræbte i andre personskadeulykker, siger Mette Fynbo, formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Noget af forklaringen går på, at landbrugskøretøjer har en mindre kollisionsvenlig udformning og når de støder sammen med en almindelig personbil, er skaderne uoprettelige.

graf udvikling af faerdselsuheld med draebte

Selvom færdselsuheld fortsætter i en nedadgående kurve, sker der stadig en del uheld og i år ser det ud som om, der bliver sat rekord for de sidste 4-5 år. Derfor har vi udarbejdet nogle råd, du kan bruge, når du færdes i trafikken.

Gode råd til bilister

  • Overhold fartgrænsen  kør gerne 10 km/t langsommere end hvad fartgrænsen tillader
  • Vær opmærksom på langsomt kørende landbrugskøretøjer
  • Orienter dig i trafikken - Hold øje med blinde vinkler hos lastbiler, både som cyklist og bilist.
  • Sæt altid din hastighed efter forholdene
Joachim Brodersen
Skrevet af Joachim Brodersen, Analyse og indhold
Joachim arbejdede fra 2018 til 2023 med kommunikation og analyse på Lånio.dk. Her har han skrevet artikler og foretaget undersøgelser om danskernes privatøkonomi. Joachim er uddannet på Copenhagen Business Academy og har flere års erfaring med SEO, research og analyse som han bruger til at formidle finansnyheder i Danmark. Han har flere gange fået sit arbejde udgivet i forskellige danske medier, herunder BT.