Unge, gæld og opsparing

A 100% A
Tekst str.
Læsetid: 5 min.
Opdateret: 26. juli 2023

Ifølge en ny rapport fra Finans Danmark står næsten 50.000 unge mellem 18 og 30 år i dag registreret i RKI. Dette er et tegn på, at ikke alle unge er lige gode, når det gælder økonomistyring og finansiel forståelse. I dag får unge tidligt penge mellem hænderne og netop derfor er det vigtigt, at de hurtigt lærer penges værdi, og hvordan man bedst omgås økonomi, mener Lånio.dk.

På denne måde kan man sikre, at unge får den bedste start på voksenlivet uden en gæld hængende efter sig og derudover, at de ikke senere i livet ender som dårlige betalere.

Gæld og opsparing blandt unge

I ungdomsårene begynder unge at få mere og mere selvbestemmelse i forhold til, hvordan de vil styre deres økonomi, om de vil begynde at spare op eller låne penge online. Dette danner basis for den senere gælds- og opsparingsadfærd for den unge. Derfor er det vigtigt, at unge tidligt lærer om privatøkonomi.

Den gennemsnitlige gæld for unge mellem 18 og 29 år er på 41.000 kr. Denne gæld dækker lån i pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber samt kontokortordninger. Gennemsnitsgælden for de 18-årige er 1.500 kr, mens den for de 29-årige er 103.000 kr. Dette indikerer at, gældsniveauet stiger med alderen.

Læs også: Er du rigere end dine jævnaldrende? - Sammenlign her

Der er dog er en række forhold, der spiller ind på låntagningen blandt unge. Der er store indkomstforskelle alt efter, om man er under uddannelse eller har fuldtidsarbejde. Ligeså vil mange unge begynde at stifte familie og erhverve sig store materielle goder såsom bil og hus, hvorved mange vil have brug for at tage et billån eller boliglån. Har du brug for et billån, kan du med fordel læse vores test af de billigste billån i Danmark.

Et højt gældsniveau er ikke nødvendigvis er problematisk, hvis det modsvares af et tilsvarende højt indkomstniveau. Derfor kan det være en god idé at se på gældskvoten, som er gælden i forhold til indkomst.

Overvejer du at tage et privatlån kan du forberede dig og se hvor meget du har råd til at låne med vores låneberegner. Med låneberegneren får du en fuld tilbagebetalingsplan, som du kan gemme og downloade som Excel-fil. Har du allerede flere lån, kan du overveje at sammenligne lånetilbud og se om det kan betale sig at samle dem med et samlelån.

Det tager tid at få gang i opsparingen

I modsætning til gældssætningen blandt unge stiger opsparingsbeløbet kun moderat med alderen. En 18-årig har 32.000 kr. på bankopsparingen, mens en 29-årig har 50.000 kr. I modsætning hertil stiger indkomsten betydeligt. Dermed har en 18-årig en opsparing, der svarer til 70 % af den årlige indkomst, mens en 29-årig har en opsparing på 20 % af indkomsten.

Der er store regionale forskelle

Særligt i København låner mange unge i banken eller hos finansieringsselskaber. Det kan skyldes demografiske forskelle, arbejdsmarkedstilknytning og uddannelsesmæssig sammensætning. Der er flere unge i København, der er under uddannelse og som naturlig følge deraf har en lav indkomst.

I modsætning hertil starter unge i andre kommuner tidligere på arbejdsmarkedet og har dermed en markant højere indkomst, der understøtter deres gældsforpligtelser. I det øvrige Sjælland har de unge ligeledes mange gældsforpligtelser og formuekvoten er den laveste.

Omvendt er det for unge bosat på Bornholm og i Nordsjælland. Især i Nordsjælland har de unge en stor opsparing sammenlignet med unge i andre dele af landet.

Hvor mange unge er registreret i RKI?

De seneste tal vidner stadig om mange unge, der har betalingsproblemer i forhold til at betale gæld tilbage. Dette på trods af at færre unge gennem de seneste fem år er blevet registreret i RKI.

Hvis man registreres som dårlig betaler i RKI, kan det besværliggøre ens fremtidige drømme om at købe bolig, bil eller optage et lån i bank eller andre kreditudbydere.

RKI-registeret bruges som et slags opslagsværk for banker og virksomheder for at kunne undersøge om den mulige låntager er en god eller dårlig betaler. En anmærkning fra RKI kan dermed afholde kreditudbydere fra at give lån.

50.000 unge er registreret i RKI

Ca. 50.000 unge mellem 18 og 30 år var registreret med mindst én anmærkning i RKI ved udgangen af 2016. Dette svarer til at hver 20. ung er registreret i RKI. Over de sidste fem år fra 2012 til i dag er antallet af unge registreret i RKI faldet med 5000 personer.

Samtidig med at færre unge registreres i RKI, falder deres samlede gæld også. I 2012 misligholdte de unge en samlet gæld på 1,9 mia. kr., hvorimod den samlede gæld udgjorde 1,4 mia. kr. i 2016.

Gennemsnitsgælden for de 50.000 unge, der er registreret i RKI er på ca. 27.000 kr. I forhold til dette er mediangælden 11.500 kr. og dermed en del lavere. Mediangælden bestemmes ved, at 50 % af de unge har en gæld, der er mindre end 11.500 kr. og 50 % har en gæld, der er større. Dette indikerer, at der er stor spredning i forhold til størrelsen af de unges gæld. Kun få unge er registreret med en stor gæld, hvilket er med til at trække den gennemsnitlige gæld op.

Gæld og anmærkninger varierer geografisk

Det varierer meget, hvor de unge betalere befinder sig på landsplan. Den kommune med flest RKI-registrerede unge er Lolland, hvor hver sjette ung ved udgangen af 2016 var registreret.

Derimod har Læsø Kommune færrest unge i RKI og gældsbeløbet er ligeså lavest. De unge registreret i RKI skylder i gennemsnit 6.500 kr. på Læsø. Til sammenligning er gennemsnitsbeløbet på landsplan på 27.000 kr.

På Stevns og i Hørsholm Kommune har de unge registrerede i RKI et gennemsnitligt gældsbeløb på 45.500 kr., hvilket er det højeste på landsplan.

Værst står det til med informations- og televirksomheder

Knap 150.800 sager blev indberettet til RKI i 2016, der relaterer sig til unge mellem 18 og 30 år. Dermed er antallet af RKI-anmærkninger større end selve antallet af unge registreret. Dette skyldes, at nogle unge er registreret med flere skyldnerforhold.

Informations- og telekommunikationsvirksomheder står for 55.000 af disse registreringer. Dette svarer til 36 % eller mere end hver tredje anmærkning. Dermed er hovedparten af indberetninger foretaget af informations- og telekommunikationsvirksomheder.

Hvis vi vender blikket mod gælden, ser vi, at unge ligeledes skylder et stort beløb til informations- og kommunikationsselskaberne. Den samlede gæld er i forbindelse hermed på 285 mio. kr. Dette overgås dog af finansierings- og forsikringsbranchen, som optog 37 % af den samlede misligholdte gæld på 1,4 mia. kr. Dette svarer til et beløb på 500 mio. kr.

Kilder: Finans Danmark, Danmarks Statistik