Brugervilkår og persondatapolitik

Dato for udstedelse af brugervilkår: 24. oktober 2017

Selskabet bag Lånio.dk

AWM Network ApS

Høffdingsvej 34

2500, Valby

CVR: 35805702

I nærværende brugervilkår er virksomhederne bag nærværende hjemmeside benævnt som "Lånio" og/eller "AWM Network".

I nærværende brugervilkår er nærværende hjemmeside benævnt som "Lånio.dk".

I nærværende brugervilkår er de personer, som anvender nærværende hjemmeside benævnt som "brugerne".

Ved betegnelsen "samarbejdspartnere" i nærværende brugervilkår, henvises der til Lånios samarbejdspartnere i form af banker, kreditvirksomheder eller finansieringsselskaber.

Introduktion til konceptet bag Lånio

Lånio er en uvildig formidler af forbrugslån i Danmark.

Konceptet virker på følgende måde:

 • Brugeren udfylder en låneansøgning på Lånio.dk, som tilsvarende hos en bank.
 • Lånio sender de udfyldte informationer videre til banker og kreditvirksomheder, som Lånio samarbejder med. Dette er muligt, fordi vores systemer snakker sammen med bankernes.
 • På baggrund af brugerens indtastede informationer foretager Lånios samarbejdspartnere en kreditvurdering med henblik på, hvorvidt de ønsker at tilbyde et forbrugslån til brugeren.
 • Lånios samarbejdspartnere sender et svar tilbage direkte til brugeren med deres respektive lånetilbud.
 • Brugeren/låntageren kan selv vælge, hvorvidt der ønskes at gøre brug af lånetilbuddene eller ej.

Med reference til ovennævnte beskrivelse af konceptet, er Lånio udelukkende formidler af kontakten mellem brugere og banker og indgår ikke som part i de individuelle låneforhold. Derfor kan Lånio ikke drages til ansvar for de lånebetingelser, som Lånios samarbejdspartnere tilbyder brugerne af Lånio.dk.

Lånios service er 100 % uforpligtende og gratis at anvende for brugerne. Endvidere er brugeren ikke forpligtet til at vælge nogen af de fremsendte lånetilbud fra Lånios samarbejdspartnere.

Lånio modtager et honorar, såfremt en eller flere af Lånios samarbejdspartnere tilegner sig en ny kunde på baggrund af Lånios service.

Hvad giver brugeren Lånio ret til?

For at benytte Lånios service er det en forudsætning at der gives samtykke til, at Lånio må behandle og videregive brugerens informationer.

Ved at give samtykke giver brugeren Lånio ret til, på sine vegne, at indhente lånetilbud hos Lånios samarbejdspartnere på baggrund af de oplysninger, der er indtastet i låneformularen på Lånio.dk eller som på anden vis er afgivet til Lånio gennem telefon, e-mail, chatfunktion eller brev. Desuden giver brugeren lov til, at Lånio eller dennes samarbejdspartnere må informere brugeren om de lånetilbud, der udarbejdes på baggrund af brugerens indtastede informationer.

Rettigheder, varemærke og licenser

Alle rettigheder til varemærket, licenser, navnet og alle af Lånio eller AWM Network producerede eller gengivede immaterielle rettigheder på Lånio.dk eller fysiske publiceringer tilhører AWM Network.

Det er ikke tilladt at anvende Lånio.dk, herunder at foretage en låneforespørgsel, til andet end private formål. Endvidere er det ikke tilladt at kopiere, videregive eller sælge informationer til tredjepart uden skriftligt godkendelse fra Lånio eller AWM Network ApS.

Afgiver brugeren feedback eller anmeldelse af Lånios service, enten i skriftlig eller mundtlig form, giver brugeren samtidigt samtykke til, at Lånio frit og uden kompensation fra brugeren må anvende, videregive og fremvise den afgivne feedback eller anmeldelse med angivelse af brugerens navn.

Brugerens ansvar

Brugerens ansvar ved anvendelse af Lånios service indebærer følgende:

 • De informationer, brugeren indtaster ved låneansøgningen, skal være korrekte.
 • Brugerens færden på Lånio.dk og anvendelse af den tilbudte service strider ikke mod betingelserne angivet af Lånio eller AWM Network.

Ansvarsfraskrivelse

Da Lånio udelukkende faciliterer kontakten mellem brugere og banker, kan Lånio ikke drages til ansvar for eventuelle tvister, uoverensstemmelser eller økonomiske tab, der relaterer sig til de tilbudte eller indgåede låneforhold mellem brugere og banker. Disse låneforhold vedrører udelukkende bruger og bank.

Lånio fraskriver sig erstatningsansvar ved IT-nedbrud, datatab som følge af fejl i interne systemer eller tab af adgang til internet m.v., som skyldes begivenheder som terror, hærværk, strømsvigt, computervirus, sabotage, hackerangreb, uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, blokade, boykot eller anden form for force majeur. Generelt gælder det for forhold, der er uden for Lånios kontrol, uanset hvor få af funktionaliteterne, der berøres heraf.

Indsamling og anvendelse af oplysninger - Generelt

Ved at godkende Lånios brugerbetingelser gives der ret til, at Lånio må indsamle og videreformidle brugerens oplysninger til Lånios samarbejdspartnere med henblik på lånetilbud.

Lånio forsikrer, at de indtastede personlige oplysninger behandles strengt fortroligt og altid med reference til gældende lov om persondata. Dataen om brugeren bliver udelukkende indsamlet til brug af Lånio og samarbejdspartnerne.

Lånio indsamler brugerens oplysninger med henblik på at formidle finansielle ydelser. Dette bruges ydermere til løbende at vurdere mulighederne for at formidle billigere, bedre eller mere fleksible ydelser eller services.

Lånio besidder endvidere rettighederne til at anvende den indtastede data i forbindelse med data, statistik, markedsføring samt administration af brugerens anvendelse af de produkter, som Lånio formidler.

Lånio indsamler data omkring internetadfærd, der fortæller, hvordan og hvornår brugeren anvender Lånio.dk, hvordan brugeren tilgår Lånio.dk samt hvilken enhed, brugeren anvender, når brugeren bevæger sig rundt på Lånio.dk. Dette anvender Lånio til at forbedre servicen og den generelle oplevelse på Lånio.dk.

De oplysninger, som brugeren afgiver til Lånio, er ejet af AWM Network.

Indsamling og anvendelse af oplysninger - hvilke oplysninger indsamles

Ved accept af brugerbetingelser, accepteres det, at Lånio indsamler følgende data om brugeren:

 • CPR-nummer - dette indsamles, for at gøre processen for brugeren lettere og mere brugervenlig, samt fordi Lånios samarbejdspartnere skal anvende det, for at kunne foretage en kreditvurdering af brugeren.
 • Navn
 • E-mail adresse
 • IP-adresse
 • Registrerings- og kontonummer til bankkonto
 • Beskæftigelsesforhold - herunder lønforhold
 • Kreditkorttype
 • Gæld og andre kreditorer

Ovenstående oplysninger videregives til Lånios samarbejdspartnere.

Ved accept af brugerbetingelserne gives der desuden samtykke til at bankerne må foretage opslag i fornødne registre med henblik på at afgøre brugerens kreditstatus. Disse registre omfatter bl.a., men er ikke begrænset til, CPR og RKI.

Kontakt til brugeren

Ved accept af brugerbetingelserne, accepteres det, at Lånio kan facilitere kontakten mellem brugeren og Lånios samarbejdspartnere gennem den i kontaktformularen på Lånio.dk angivne e-mailadresse og telefonnummer. Der gives samtykke til, at Lånio og deres samarbejdspartnere må informere brugeren i forbindelse med servicen som tilbydes gennem Lånio.dk.

Ved accept af brugerbetingelserne, accepteres det ligeledes, at Lånio og Lånios samarbejdspartnere kan kontakte brugeren, gennem den i kontaktformularen på Lånio.dk angivne e-mailadresse og telefonnummer, med det ene formål at holde brugeren informeret om forhold relateret til brugerens aktiviteter på Lånio.dk.

Derudover, ved accept af brugerbetingelser, gives der udtrykkeligt samtykke til at Lånios kundeserviceteam og Lånios samarbejdspartnere kan kontakte brugeren, gennem den i kontaktformularen på Lånio.dk angivne e-mailadresse og telefonnummer, når kommunikationen omhandler dén specifikke ansøgningsproces startet af brugeren med henblik på at indhente nødvendig eller uddybende information der er nødvendig for ansøgningsprocessen.

Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde samtykket.

Tredjeparter

Lånio er ikke ansvarlig for tredjeparters behandling af data, der er indtastet på og formidlet af Lånio.dk.

Brugerens ret til indsigt i oplysninger

Persondataloven foreskriver, at brugere af Lånio.dk, såfremt denne indtaster informationer omkring sine personlige forhold, har ret til at få indsigt og berigtigelse af de oplysninger, som er angivet. Ønsker brugeren de informationer, som Lånio er i besiddelse af omkring disse personlige forhold, tilsendt, har Lånio ret til at opkræve betaling efter gældende takster, som er fastsat af Justitsministeriet. Brugeren kan få oplyst hvilke typer informationer, som Lånio er i besiddelse af, samt potentielle formål med videreformidling, og hvem der har mulighed for at modtage informationerne.

Er de indtastede data ikke korrekte, kan Lånio berigtige dem og oplyse samarbejdspartnere herom.

De indtastede oplysninger kan ikke uden dit samtykke videreformidles til andre end Lånios samarbejdspartnere samt andre enheder, der er ejet af AWM Network. Dog kan dataen videregives, hvis det kræves af offentlige myndigheder som eksempelvis politiet i forbindelse med efterforskning af kriminel aktivitet og/eller skattekontrol m.v.

Er brugeren i tvivl om hvilke oplysninger, denne har indtastet, er brugeren altid velkommen til at skrive til: laanpengesmart@laanio.dk.

Hvis brugeren vil tilbagekalde forespørgsel eller accept af brugerbetingelser

Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sin accept af brugerbetingelserne eller sin låneforespørgsel ved at skrive til: laanpengesmart@laanio.dk.

Lånio kan med reference til ufravigelige love og regler være forpligtet til at opbevare brugerens indtastede data i forbindelse med eventuelle retssager eller andre juridiske forpligtelser, uanset om brugerens accept af brugerbetingelserne måtte være tilbagekaldt.

Hvem Lånio samarbejder med

Lånio formidler på udstedelsesdagen kredit på vegne af SparXpress, Resurs Bank og Basisbank.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister mellem brugeren og Lånio vil blive afgjort efter dansk lov og regulativ 95/46/EC om persondatalov ved byretten i København.

 

COOKIES-POLITIK

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvad cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

Sitet anvender cookies fra følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

Google Analytics (trafikmåling)

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Annoncenetværk

Websitet anvender følgende bla. annoncenetværk:

 • Google Displaynetværk

 • Open AdExchange

 • Facebook

Det er muligt at fravælge, at du indgår i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her: http://minecookies.org/fravalg

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit forløb hos Lånio.dk, skal du kontakte laanpengesmart@laanio.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr    

Standardfortrydelsesformular

Til:

Lånio.dk

Høffdingsvej 34

2500, Valby

E-mail: laanpengesmart@laanio.dk

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

__________________________________________________________________________________

 

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

 

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

 

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

 

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Betingelserne er opdateret d. 30. oktober 2017.