Forstå den nye ferielov

01. november 2017

Hvad kommer den nye ferielov, og dens nye regler egentlig til at betyde? Lige netop dette, kan du få et overskueligt overblik over samt læse mere om her.

Infografik ferielov

Hvis du ønsker at benytte vores grafik, kan du blot kopiere nedenstående kode og indsætte den på din side:

<p><a href="https://www.xn--lnio-qoa.dk/blog/2017/11/forstaa-den-nye-ferielov" target="_blank"> <img src="https://www.xn--lnio-qoa.dk/media/2053773/ferielov-ny.png" alt="Forstaa den nye ferielov" width="800px" border="0px"></a></a><br><em>Created by <a href="https://www.xn--lnio-qoa.dk/" target="_blank">Lånio.dk</a></em></p>

Forstå den nye ferielov

Regeringen har den 31. oktober 2017, indgået en aftale om en ny ferielov. Denne aftale har været længe undervejs, og har skabt en del debat siden, at den første gang kom på tale. Aftalen kommer på grund af Ferielovsudvalget, der den 22. august 2017, afleverede et forslag til regeringen. Baggrunden for dette forslag bundede blandt andet i problematikken om, at nyuddannede ikke har muligheden for at holde betalt ferie i løbet af deres første år på arbejdsmarkedet. At ovenstående forslag er blevet vedtaget af regeringen, betyder, at der i september 2020 vil træde et nyt sæt regler i kraft.

Men hvad kommer denne nye ferielov, og dens nye regler egentlig til at betyde? Lige netop dette, kan du få et overskueligt overblik over samt læse mere om her.

Hvorfor ny ferielov?

En anden grund til, at regeringen har vedtaget denne nye ferielov, er, at den nuværende danske ferielov er i strid med EU-lovgivningen. I EU’s arbejdsdirektiv pålægges alle medlemsstaterne at sikre, at alle lønmodtagere hvert år har ret til mindst 4 ugers betalt ferie.

Dette kriterium lever den nuværende danske ferielov eksempelvis ikke op til, når det kommer til nyansatte og nyuddannede. Når du som nyuddannet får et job, er du sat i en form for karantæne i op til 16 måneder efterfølgende. I denne periode, er det ikke muligt for dig at holde betalt ferie. Det er selvfølgelig muligt for dig at holde ferie i denne periode, men du vil ikke modtage løn, som en almindelig lønmodtager ville. Reglerne på nuværende tidspunkt lyder således, at du først har ret til at modtage løn under ferie i det efterfølgende ferieår, da du først skal optjene feriedagene.

I det følgende afsnit antages det, at du er færdiguddannet den 31. januar 2018 og den efterfølgende måned får et job. Da du ikke været ansat i virksomheden i optjeningsåret, altså 2017, har du ifølge den nuværende ferielov ikke ret til ferie i 2018.

Dette har du derimod med den nye ferielov. Med denne skal du ikke have været ansat i virksomheden i en bestemt periode for at kunne optjene ret til ferie. Det vil altså sige, at når de nye regler træder i kraft, ville du i førnævnte eksempel have ret til ferie i 2018.

Forskudt- vs. samtidighedsferie

Den nuværende ferielov, også kaldet forskudt ferie, betyder, som dets navn indikerer, at den periode, du holder ferie i, og den periode du optjener ferie i, er forskudte. Dette betyder, at du skal optjene pointene, før du kan holde ferie.

Den nye regel kaldes samtidighedsferie og betyder modsat ovenstående, at de to perioder ligger samtidigt. Dette gør således, at du altså kan optjene ferie, imens du afholder ferie.

Ovenstående ændrer ikke i antallet af feriedage, men gør derimod, at du har ret til at afvikle ferie i op til 4 måneder efter optjeningsperiode er slut.

Hvad betyder dette for nyuddannede?

Er du ny på arbejdsmarkedet, vil du som tidligere nævnt, med den nye ferielov kunne afholde ferie fra det første år af din ansættelse.

Antages det, at du eksempelvis ansættes den 1. september og ønsker 10 dages ferie i påsken. Dette er med den nye lov ladesiggørligt, da du har har optjent feriedage fra optjeningsperiodens begyndelse i september til og med januar. Hver måned optjener du 2,08 feriedage, hvilket betyder, at du i februar har 10 feriedage til rådighed i alt.