Kviklåns markedet, hvad nu?

15. december 2016

Markedet for kviklån, hvad nu?

Markedet for kviklån er kommet under pres efter at regeringen, i maj i år, indførte en betænkningstid på 48 timer. Mange danskere betragtede ellers den hurtige udbetaling, som en af fordelene ved kviklån.

Markedet for kviklån har ellers været i rivende udvikling de seneste par år. Siden 2010 er antallet af kviklån exploderet. I 2010 blev der udstedt 20.384 lån. I 2015 var antallet af lån steget til 172.485.

Misligeholdelse af kviklån

Der er dog rigtig mange som misligholder deres kviklån. Ifølge forbrugerombudsmanden blev hele 12,1% af alle kviklån misligholdt i 2015. Dem som havde sværest ved at overholde betalingstiden var i aldersgruppen 25-29 år, hvor 13% misligholdt deres kviklån.

Betænkningstiden på 48 timer bliver indført, da mange forbrugere havner i økonomiske vanskeligheder. Ifølge en spørgeundersøgelse, foretaget af konkurrence- og forbrugerstyrelsen, fortrød over 40% af forbrugerne som optog et kviklån i 2014 efterfølgende.

Samme undersøgelse viser også at næsten 40% af forbrugerne svarede, at lånet blev dyrer end de havde forventet. Mere end halvdelen af de adspurgte overvejede ikke andre alternativer, før de tog kviklånet.

Betænkningstiden omhandler kortfristede forbrugslån dvs. forbrugslån med en maksimal løbetid på tre måneder. Det gælder dog ikke kreditaftaler der indgås med et pengeinstitut.

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen udgav i maj 2015 en rapport om markedet for kviklån, hvori de havde en anbefaling om en betænkningsperiode på 48 timer. Betænkningsperioden skal få forbrugerne til at tænke sig bedre om, før de endelig optager et kviklån. Det vedtaget lovforslag betyder, at der indføres en obligatorisk tænkepause på 48 timer, inden at lånet endelige kan blive godkendt.

Færre skal tage et kviklån

Men hvad betyder denne lovændringer for markedet for kviklån og disse låneudbydere. Formålet med dette lovforslag er, at man håber at færre forbrugere vælger at optage kviklån.

I nedenstående infografik kan vi se, at perioden fra 2010 - 2015 er det samlede lånebeløb steget med 490 mio. kr., samtidig med at antallet af udstedte lån er steget med 746%. Desuden er det gennemsnitlige lånebeløb også steget med 1.255 kr. Vi kan altså se at danskerne låner mere og oftere. Håbet med denne betænkningsperiode på 48 timer, som bliver indført 01. januar 2017 er, at danskerne vil overvejer andre alternativer før de optager et kviklån.

Et alternativ til Kviklån kunne være forbrugslån.

Markedet for Kviklån Grafik

Hvilken betydning får lovforslaget

Muligvis kan vi risikere at disse lån forsvinder helt. Muligvis vil forbrugerne tænke sig bedre om inden at de tager et Kviklån, så det ikke længere er 40% af forbrugerne, som fortryder at de har taget et Kviklån. Muligvis vil forbrugerne overveje andre alternativer, så man når at gennemtænke, hvorvidt man egentlig har råd til at tage et kviklån. Men på nuværende tidspunkt er der ikke nogen som ved hvad der kommer til at ske. Vi kan kun gisne om, hvilke konsekvenser lovforslaget vil have for kviklåns markedet.

Nordeas forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen har udtalt til berlingske "Hvis man er en af dem, der tager kviklån i aften- og nattetimerne, så giver det god mening med en »tænk-dig-om-klausul«, fordi så kan det meget vel være, at det her lån ikke bliver gennemført næste formiddag, når man har fået sin sunde fornuft tilbage".

Denne betænkningsperiode kan altså ifølge Ann Lehmann Erichsen, få folk til at komme til deres sunde fornuft, og måske genoverveje deres beslutning om at tage et kviklån.

Her kan du læse mere om kviklån.